Journal

[:us]
Louis Prangl wrote a journal starting at the departure of crew Gaik from Air Base Lincoln, Nebraska on September 2, 1944 till February 10, 1945, a few days before his death.

Louis Prangl’s family didn’t have his journal;I got it from Ted Wills from Ohio. Ted is a cousin of William Eckerle, the engineer of crew Gaik. Several years ago he got from his mother a book and an old journal, both related to the World War 2. There was no name of an author on the journal. It wasn’t in a book form, but consisted of seperate pages created on a typewriter.

After comparing the content, mentioned names en descriptions of positions inside a B-17, with the names of all man who flew with crew Gaik we could conclude there has to be just 1 option: the journal is certainly written by Louis Prangl. His name wasn’t mentioned in the text, all the other names were. On top of that the author mentioned several times his position as waist gunner on the missions. Because there was only 1 man on that position during all the missions of crew Gaik it is 100 % sure the author is indeed Louis Prangl.

After I was sure the journal was written by Louis Prangl, I contacted his sister in Illinois.I have sent the journal in a sealed envelope and provided a separate letter. After a delay and some considerations she has read it at the insistence of her husband. Her reaction was emotional and also grateful. You can feel the human being Louis and his feelings and fears in an absurd time period.

I divide the journal in months, so the pages will be not too long. Click on the month and you can read his experiences en especially his feelings.

[:nl] Louis Prangl heeft een dagboek bijgehouden vanaf het moment dat hij met crew Gaik vertrok vanaf de vliegbasis in Lincoln, Nebreska op 2 september 1944 tot en met 10 februari 1945, enkele dagen voor zijn dood.

Het dagboek was niet in het bezit van Louis Prangl’s  familie, maar heb ik heel toevallig ontvangen nadat ik contact kreeg met Ted Wills uit Ohio. Ted is familie van engineer William Eckerle. Ted had van zijn moeder ooit een boek en een dagboek gekregen; beide hadden te maken met 2e Wereld Oorlog. Het dagboek was niet voorzien van een naam van de schrijver. Het was niet in boekvorm, maar bestond uit losse vellen gemaakt op een typemachine.

Na vergelijking van de inhoud, vermeldde namen en beschrijving van posities binnen de B-17 met de namen van alle personen die met crew Gaik hadden meegevlogen konden we samen concluderen dat er slechts 1 mogelijkheid is: het dagboek was met zekerheid van Louis Prangl. Zijn naam stond er niet in vermeld, alle andere namen wel.; bovendien beschrijft de schrijver herhaaldelijk zijn positie als waist gunner binnen deze crew. Aangezien er slechts 1 waist gunner op alle missies was binnen deze crew is het 100 % zeker dat de schrijver Louis Prangl is.

Nadat ik met zekerheid wist dat het dagboek van Louis Prangl is, heb ik contact opgenomen met zijn zus in Illinois. Ik heb het dagboek opgestuurd verzegeld in een envelop en voorzien van een aparte brief. Na enige vertraging en overweging heeft ze het uiteindelijk toch gelezen op aandringen van haar echtgenoot. Haar reactie was zowel emotioneel als dankbaar. Je proeft gewoon de mens Louis en zijn gevoelens en angsten in een absurde tijd.

Ik verdeel het dagboek in maanden, zodat de pagina’s niet te groot worden. Klik op de maand en je kunt zijn ervaringen, belevenissen en vooral gevoelens lezen.