Joseph nmi Cohen – Bombardier

[:nl]

Persoonsgegevens:

Joseph nmi Cohen     (nmi = no middle initial: geen middelste voorletter)

Geboren: 5 maart, 1923

Joodse afkomst

Adres tijdens WO 2: 1511 Asbury Place, Squirrel Hill, Pittsburgh 17, Allegheny County, Pennsylvania

Familie:

Vader: Lazarus Cohen, 1511 Asbury Place, Squirrel Hill, Pittsburgh 17, Pennsylvania

Vader was eigenaar van de Northumberland Cleaning And Tailoring Company, 5878 Northumberland Avenue, Squirrel Hill, Pittsburgh, PA

Moeder: Rachel Cohen

3 Zussen: Mrs. Frank Abromavitz (Anne), Mrs. Bernard Epstein, Mrs. Leonard Goit

2 broers: Louis Cohen en William A Cohen (uit London, Engeland)

Training:

In diensttreding: 30 juli, 1940, Pittsburgh, Pennsylvania

Datum van daadwerkelijke inzet in actieve dienst: 30 mei, 1944

Tandheelkundige rapporten/kaarten in IDPF:

  • 31 maart, 1944: DAAF Demind, New Mexico (ASN 13169655 / Air Cadet)
  • 14 juni, 1944: Army Air Base, Sioux City, Iowa (ASN 0-777436 / 2nd LT)
  • 12 september, 1944 : AAF Station 142  APO 559

Document medische keuring om te mogen vliegen op grote hoogte: “Physical examination for flying”: “Qualified for flights to30,000 feet, June 1944, Lincoln, Nebraska” (goedgekeurd voor vluchten tot 30.000 voet, juni 1944, Lincoln, Nebraska)

Eenheid:

Crew # 30 Gaik, 569th Bomber Squadron, 390th Bombardment Group, Heavy, 8th Air Force

ASN 0-777436  (aanvankelijk ASN 13009992)

2nd LT, Bombardier

Missies:

16 missies: 15 met crew # 30 Gaik en 1 met crew # 35

               Position                 Crew #  Date   AC serial #  Mission Target

1 Bombardier/Togglier   30 440930 2107010 197 Bielefeld,Germany
2 Bombardier/Togglier   30 441002 2107010 198 Kassel,Germany
3 Bombardier/Togglier   30 441003 2107010 199 Nagoid-Rheinau,Germany
4 Bombardier/Togglier   30 441006 338053 201 Berlin-Spandau,Germany
5 Bombardier/Togglier   30 441019 338053 207 Mannhein,Germany
6 Bombardier/Togglier   30 441022 239926 208 Munster,Germany
7 Bombardier/Togglier   30 441102 338053 213 Merseburg,Germany
8 Bombardier/Togglier   30 441104 46121 214 Neunkirchen,.Germany
9 Bombardier/Togglier   30 441116 2102967 218 Durenarea,Germany
10 Bombardier/Togglier   30 441204 297846 224 Friedburg,Germany
11 Bombardier/Togglier   30 441210 48306 225 Koblenz,Germany
12 Bombardier/Togglier   30 441212 338393 227 Darmstadt,Germany
13 Bombardier/Togglier   30 441224 237723 229 Zellhausen,Germany
14 Bombardier/Togglier   30 441228 46121 232 Koblenz,Germany
15 Bombardier/Togglier   30 441230 46121 234 Kassel,Germany
16 Bombardier/Togglier KIA 35 441231 338247 235 Hamburg,Germany
MIA/KIA/OVERLEEFD:

MIA: 31 december, 1944

Officieel KIA op 24 februari, 1945

KIA: missie # 16, 31 december, 1944, 11.00 uur (overdag) (of 11.57),  missie # 235 naar Hamburg, Duitsland met crew 35 pilot Monit (vliegtuigcrash): plaats van overlijden/crash: Maschen, Duitsland (12 mijlen ten zuiden van Hamburg).

Begraven door de Duitse militairen op het burgerlijk kerkhof van Maschen (nabij Lüneburg), Duitsland op 4 januari, 1945  (Burgemeester van Maschen: Dr. Adolf Streitmann) / Joseph was begraven in 1 graf samen met 4 andere onbekende/ongeïdentificeerde vliegeniers.

 

Na de oorlog:

Herbegraven in Neuville-en-Condroz, België  (N-1-20) ten zuidwesten van Luik; naar Amerika teruggebracht per schip in 1949.

Vervolgens werd het vervoer van zijn stoffelijk overschot per trein # 12 van Columbus, Ohio op 9 mei, 1949 naar Pittsburgh, Pennsylvania op verzoek van de familie uitgesteld; vader Lazarus was ziek (hartklachten en trombose) en verbleef hiervoor in Florida om te herstellen en aan te sterken. Het uitstel van vervoer van het stoffelijk overschot duurde tot 17 juni 1949. De begrafenis werd gehouden op zondag 19 juni, 1949. Contact-adres: Jewish War Veterans of the United States, 107, Sixth street, Pittsburgh 22, PA

Joseph werd begraven op Beth Shalom Cementery – Shaler township, Pennsylvania

Biografie:

 

[:us]

Personal information:

Joseph nmi Cohen     (nmi = no middle initial)

Date of birth: May 5, 1923

Jewish

Address: 1511 Asbury Place, Squirrel Hill, Pittsburgh 17, Allegheny County, Pennsylvania

Family:

Father: Lazarus Cohen, 1511 Asbury Place, Squirrel Hill, Pittsburgh 17, Pennsylvania

Father was owner of the Northumberland Cleaning And Tailoring Company, 5878 Northumberland Avenue, Squirrel Hill, Pittsburgh, PA

Mother: Rachel Cohen

3 Sisters: Mrs. Frank Abromavitz (Anne), Mrs. Bernard Epstein, Mrs. Leonard Goit

2 brothers: Louis Cohen and William A Cohen (from London, England)

Training:

Enlistment: July 30 1940, Pittsburgh, Pennsylvania

Date of entry on current  active service: May 20, 1944

Dental chards:

  • March 31, 1944: DAAF Demind, New Mexico (ASN 13169655 / Air Cadet)
  • June 14, 1944: Army Air Base, Sioux City, Iowa (ASN 0-777436 / 2nd LT)
  • September 12, 1944 : AAF Station 142  APO 559

Document: “Physical examination for flying”: “Qualified for flights to30,000 feet, June 1944, Lincoln, Nebraska

Unit:

Crew # 30 Gaik, 569th Bomber Squadron, 390th Bombardment Group, Heavy, 8th Air Force

ASN 0-777436  (aanvankelijk ASN 13009992)

2nd LT, Bombardier

Missions:

16 missions: 15 with crew # 30 Gaik and 1 with crew # 35

               Position             Crew #  Date     AC serial #  Mission Target

1 Bombardier/Togglier   30 440930 2107010 197 Bielefeld,Germany
2 Bombardier/Togglier   30 441002 2107010 198 Kassel,Germany
3 Bombardier/Togglier   30 441003 2107010 199 Nagoid-Rheinau,Germany
4 Bombardier/Togglier   30 441006 338053 201 Berlin-Spandau,Germany
5 Bombardier/Togglier   30 441019 338053 207 Mannhein,Germany
6 Bombardier/Togglier   30 441022 239926 208 Munster,Germany
7 Bombardier/Togglier   30 441102 338053 213 Merseburg,Germany
8 Bombardier/Togglier   30 441104 46121 214 Neunkirchen,.Germany
9 Bombardier/Togglier   30 441116 2102967 218 Durenarea,Germany
10 Bombardier/Togglier   30 441204 297846 224 Friedburg,Germany
11 Bombardier/Togglier   30 441210 48306 225 Koblenz,Germany
12 Bombardier/Togglier   30 441212 338393 227 Darmstadt,Germany
13 Bombardier/Togglier   30 441224 237723 229 Zellhausen,Germany
14 Bombardier/Togglier   30 441228 46121 232 Koblenz,Germany
15 Bombardier/Togglier   30 441230 46121 234 Kassel,Germany
16 Bombardier/Togglier KIA 35 441231 338247 235 Hamburg,Germany
MIA/KIA/SURVIVED:

MIA: December 31, 1944

Officially KIA on February 24, 1945

KIA: mission 16, December 31, 1944, 11.00 o’clock (day),  mission # 235 to Hamburg, Germany with crew 35 pilot Monit (plane crash): place of death/crash: Maschen, Germany (12 milessouth of Hamburg).

Buried by the German Military  at civilian Cemetery of Maschen (near Lüneburg), Germany on January 4, 1945  (Bürgermeister of Maschen: Dr. Adolf Streitmann) / was buried in 1 grave with 4 other unknown/unidentified flyers.

After the War:

Re-buried at Neuville-en-Condroz, Belgium  (N-1-20) southwest of Liege; shipped to USA in 1949

Remains by train number 12 from Columbus, Ohio on May 9, 1949 to Pittsburgh, Pennsylvania was delayed on request of the family; father Lazarus was ill (his heart and thrombosis) and was staying in Florida for recuperation. The delay for shipment of the remains was till June 17th. The funeral services was held on Sunday June 19, 1949. Contact-address: Jewish War Veterans of the United States, 107, Sixth street, Pittsburgh 22, PA

Buried at Beth Shalom Cementery – Shaler township, Pennsylvania

Biography: