Engineer – Top Turret

[:us]

Flight Engineer:

The flight engineer was specially trained to have a wide knowledge of the bomber and its equipment. He was capable of servicing the aircraft if it landed away from its home base and he could perform most jobs handled by the ground crew. Along with his ability to maintain the airframe and engines, the engineer was also an armorer with a detailed knowledge of the aircraft’s guns and bomb racks. He had a working knowledge of all the aircraft systems and was a key figure in any emergency situation.

The flight engineer’s primary job was manning the B-17’s top turret in combat. His view from the top turret covered a 360 degree radius over the aircraft. The turret, positioned just aft of the pilot and co-pilot on the flight deck, gave him easy access to monitor the airplane’s systems. The early electric upper turret was particularly cramped with little head room but it later incorporated a higher dome with better visibility. The turret was controlled by two cycle-like hand grips. The left had the gun trigger and a safety lever. The right handle worked the range finder to the sight. Pulling the handles up elevated the guns and pushing them down brought them down. Pressure to the left or right rotated the turret in that direction. An interrupter stopped firing the gun if it was aimed in the propeller arc or at the tail.

At engine start and runup the flight engineer stood behind the pilots checking the fuel and engine gauges. During take-off he called off the airspeed so the pilot could concentrate on keeping the airplane straight down the runway. Once the airplane was airborne he would keep watch on the engine performance and the fuel consumption throughout the flight.

Lawrence A Degnan Engineer/Top Turret
  • During training in the US and practice missions in England till the 1st official mission
  • After September 25 he was taken off crew # 30 Gaik and became substitute for several crews for the rest of the War
Eckerle, William C Waist gunner Engineer/Top Turret
  • During training in the US and practice missions in England till the 1st official mission
  • All 21 missions with crew # 30 Gaik
KIA 14-02-1945

[:nl]

Flight Engineer/Top Turret:

De boordwerktuigkundige was speciaal getraind om een brede kennis te hebben van de B-17 en zijn uitrusting. He was in staat om het toestel te onderhouden indien het moest landen op een andere luchtbasis. Hij kon tevens de meeste werkzaamheden uitvoeren die het grondpersoneel zou kunnen doen. Samen met zijn vermogen om het frame and de motoren te onderhouden was hij tevens een schutter met een gedetailleerde kennis van de wapens van het toestel en de bommen aan boord. Hij beheerste de kennis van alle systemen aan boord en was een sleutelfiguur in noodsituaties tijdens de vlucht.

De boordwerktuigkundige had als eerste taak het bedienen van de Top Turret, het geschut boven op het toestel. Hij had staande achter de cockpit  een uitzicht van 360 graden boven het toestel. De Turret gaf hem een makkelijk overzicht over een aantal systemen van het toestel. Hij had slechts een beperkte bewegingsvrijdheid vanuit zijn staande positie. Er zat een beveiliging op zijn geschut om te voorkomen dat hij de propellers of de staart zou beschadigen bij het afvuren op de vijandelijke vliegtuigen.

Tijdens het starten van de motoren en het opwarmen van de motoren stond de boordwerktuigkundige achter d epiloten om de brandstof en motoren te controleren. Tijdens het opstijgen riep hij de luchtsnelheid naar de piloot, zodat die zich kon concentreren op het rechthouden van het toestel op de startbaan. Eenmaal in de lucht was de taak van de boordwerktuigkundige het controleren van de prestaties van de motoren en het brandstofverbruik tijdens de vlucht.

Lawrence A Degnan Engineer/Top Turret
  • Tijdens de training in Amerika en de oefenvluchten in Engeland tot aan de eerste missie
  • Daarna uit deze crew gehaald en als vervanger gebruikt door vele crews
Eckerle, William C  Waist gunner  Engineer/Top Turret
  • Tijdens de training in amerika en de oefenvluchten in Engeland tot aan de eerste missie
  • Alle 21 missies met crew # 30 Gaik
KIA 14-02-1945