Route to England September, 1944

[:us]

Route from Lincoln, Nebreska, USA to Engeland

In Lincoln, Nebreska the crew of pilot Leonard J Gaik was compiled; all the crew members came from several training camps from all over America. Each crew member had trained the last months to learn the skills of their own special place in a B-17-crew.

On September 2, 1944 the crew got orders to fly a B-17 bomber to England. Just like so many crews before them they had to deliver an aircraft to England so they could use it as replacement for damaged or even lost aircrafts.

They did use the same route that was used from the month April 1942 for the build-up of the American troops in England to the strength needed for an invasion on the European Continent. This build-up of the troops became famous with the code name  Operation Bolero. Replacement aircrafts were brought to England at first by ships, but also one by one through the sky.

The route was planned according a pattern with several stops for fueling and resting.

route to Prestwick, Scotland

The route for crew Gaik went like this:

Date: Details route: Citation out of Journal Louis Prangl:
September 2, 1944 Lincoln, Nebreska to Manchester, New Hampshire “I left Lincoln September 2, after being there a week. We left at 3:00 AM in the morning and arrived at Manchester, N.H. (New Hampshire) around 10.00, September 2. Our stay there was O.K. I went to a dance there.”
September 3, 1944 Manchester, New Hampshire to Portland, Maine and then to Goose Bay, Labrador, Canada “We left N.H. at 8:00 AM Sunday morning, September 3. We were flying north. The fortress went over Portland, Maine at 7:55 AM. At 9:24 AM, September 3 1944 I left the U.S.A. and was in Canada. At 11.25 I left Canada and hit Labrador. We landed at Goose Bay, Labrador. It was 1:30 PM State time.”
September 4, 1944 Goose bay, Canada to Bluie West One, Greenland and then to Reykjavik, Iceland “We left Goose Bay at 8:00 in the morning of September 4. We were up there for a good eight hours. At 3:30 PM of September 4 we landed at Iceland, this was Iceland time. On our way to Iceland we passed Greenland for a checkpoint. On Monday September 5, 1944 we left Iceland. All I did there was sleep all the time. We took off there around 11:30 AM, September 5.”
September 6, 1944 Reykjavik, Iceland to Prestwick, Scotland “We arrived on the Island of England. Our landing was a ‘lu-lu’. We were in fog for most of two hours. We were just flying and hoping. The gas was low and we didn’t know where we were at. At last we saw a hole and came out of it. It was Preswitch (Prestwick), Scotland where we landed. We went right to bed that night of September 6. We slept until noon of the next day and shipped out that night.”
September 7, 1944 Prestwick, Scotland to Stone, England (also known as Southern, England) “It was September 7th. That night we went to a dance at the Aero Club. The crew had a swell time that night. That night we shipped out and at 10:00 of September 8th we arrived at Stone, England. This is better known as Southern, England. We have our orders now so I guess we ship out tomorrow. We have been here September 8, 9 and 10.”
September 11, 1944 Stone, England to Ely, England and then to Attleborough, England (better known as station Deopham Green) “We left Stone, England on September 11 at eight in the morning. We had a three hour lay over at Ely, England. We stopped off in town to have a bite to eat. We had tea and cakes. What a meal. About six in the evening we arrived at our station. It is Attlesborough, England, the south eastern part of the country. We are in the 730th Bomb Squadron, 452nd Bombardment Group Heavy. So far we’ve done nothing here. They have B-17 and 24’s, P-51 and P-47’s. I slept in my flying suit last night. It gets mighty cold around these parts. In all England is it bad.”
September 15, 1944 From Attleborough to Diss, England and then to Parham/Framlingham, England or station # 153 “We just cleared the field here. We got our orders that we will ship out of the 730th Bomb Squadron. I got my first mail today. We’ve been here three days. We are to leave here tomorrow morning.”“We left the 730th Bomb Squadron for the 390th BG. On our way we stopped at Dis, England. We don’t like it here, but we’ll get used to it.  The town is Ipswich – like Sioux City, Iowa.”

 

 

[:nl]

Route van Lincoln, Nebreska, USA naar Engeland

In Lincoln, Nebreska werd de crew van piloot Leonard J Gaik samengesteld; de diverse crewleden kwamen van verschillende trainingskampen verdeeld over heel Amerika. Ieder had zich gedurende enkele maanden gespecialeerd in de functie binnen een B-17-crew.

Op 2 september 1944 kreeg de crew de opdracht om een B-17 naar Engeland te vliegen. Net zoals zovele crews voor hen moesten zij een vliegtuig naar Engeland brengen dat daar als vervanging van beschadigde of verloren gegane vliegtuigen zou worden ingezet.

Hiervoor namen ze de route die sinds april 1942 al in gebruik was om de Amerikaanse troepenmacht in Engeland op te bouwen tot de sterkte die nodig zou zijn om een invasie op het Europese continent mogelijk te maken. Deze opbouw van de troepen werd bekend onder de code-naam Operation Bolero. Reserve vliegtuigen werden aanvankelijk ook per schip gebracht, maar ook een voor een door de lucht.

De route verliep volgens een vast patroon met diverse tussenstops om te tanken en te rusten.

route to Prestwick, Scotland

De route verliep voor crew Gaik als volgt:

Datum: Route details: Citaat uit Journal Louis Prangl:
2 september 1944 Lincoln, Nebreska naar Manchester, New Hampshire “Ik vertrok uit Lincoln op 2 september 1944, nadat ik er een week geweest was. We vertrokken om 3:00 in de ochtend en arriveerden in Manchester, N.H (New Hampshire) rond 10.00 uur op 2 september. Ons verblijf daar was O.K. Ik ging er ook nog dansen.”
3 september 1944 Manchester, New Hampshire naar Portland, Maine en vervolgens door naar Goose Bay, Labrador, Canada “We verlieten N.H. om 8:00 uur op zondagmorgen 3 september. We vlogen richting het noorden. Het ‘Fortress’ vloog over Portland, Maine om 7:55 uur. Om 9:24 uur op 3 september 1944 verliet ik Amerika en was in Canada. Om 11:25 uur verliet ik Canada en kwam in Labrador. Het was 13:30 uur Amerikaanse tijd.”
4 september 1944 Goose bay, Canada naar Bluie West One, Groenland en vervolgens door naar Reykjavik, IJsland “We verlieten Goose Bay om 8:00 uur in de ochtend op 4 september. We verbleven daar ongeveer 8 uur. Om 15:30 uur op 4 september landden we op IJsland, dit was lokale tijd. Tijdens onze reis naar IJsland passeerden we Groenland voor een “Checkpoint”. Op maandag 5 september verlieten we IJsland. Ik heb daar alleen maar geslapen. We stegen weer op aldaar om 11:30 uur op 5 september.”
6 september 1944 Reykjavik, IJsland naar Prestwick, Schotland “We arriveerden op het eiland Engeland/Groot Brittannië. Onze landing was een “lu-lu”, niet geweldig. We zaten in dichte mist gedurende het merendeel van de 2 uur durende vlucht. We vlogen maar en hoopten er het beste van. De brandstof werd schaars en we wisten niet waar we waren op dat moment. Eindelijk zagen we een gat in de mist en bewolking en kwamen er uit. Het was Preswitch (=Prestwick), Schotland waar we landden. We gingen diezelfde avond van 6 september gelijk naar bed. We sliepen tot de middag van de volgende dag en zouden diezelfde nacht weer vertrekken.”
7 september 1944 Prestwick, Schotland naar Stone, Engeland (ook wel bekend als Southern, Engeland) “Het was 7 september. We gingen voor een dans naar de Aero Club. De crew had een geweldige tijd die avond. We vertrokken die nacht en om 10:00 uur op 8 september arriveerden we in Stone, Engeland. Dit is beter bekend als Southern, Engeland. We kregen nu onze orders dus ik denk dat we morgen vertrekken. We verbleven hier 8 tot en met 10 september 1944.”
11 september 1944 Stone, Engeland naar Ely, Engeland en vervolgens naar Attleborough, Engeland (beter bekend als station Deopham Green) “We verlieten Stone, Engeland op 11 september om acht in de morgen. We hadden een 3 uur durende tussenstop in Ely, Engeland. We stopten in de stad om iets te eten. We hadden thee met cake. Wat een maal. Rond 6 in de avond arriveerden we op onze bestemming. Het is Attlesborough, Engeland, het zuidoostelijk deel van het land. We zitten in het 730th Bomb Squadron, 452nd Bombardment Group Heavy. Tot nu toe hebben we hier nog niks hoeven doen. Ze hebben B-17 en 24-ers, P-51 en P-47-ers. Ik heb in mijn ‘flying suit’ geslapen afgelopen nacht. Het wordt behoorlijk koud in deze contreien. In heel Engeland is het slecht.”
15 september 1944 Van Attleborough naar Diss, Engeland en vervolgens naar Parham/Framlingham, Engeland oftewel station # 153 “We hebben net duidelijkheid gekregen. We kregen onze orders dat we uit de 730th Bomb Squadron gehaald zullen worden. Ik heb mijn eerste post vandaag ontvangen. We zijn hier uiteindelijk 3 dagen gebleven. We zullen morgen vertrekken.”“We verruilden het 730th Bomb Squadron voor de 390th BG (390th Bombardment Group). Onderweg stopten we in Dis, Engeland. We vinden het niet prettig hier, maar we zullen er wel aan wennen. De stad heet Ipswich – zoals Sioux City, Iowa.”