Mission 15: December 30, 1944 / Kassel

[:nl]

Mission  # crew Gaik    Datum   Mission # 390th BG   Aircraft serial #       Target

15 30 december 1944 234 # 46121 Kassel, Duitsland: Rangeerterrein

Details:

Zodra de Amerikanen de aanval inzetten sijpelden rapporten binnen met de resultaten van de vele bombardementen op de Duitse spoorlijnen. Het bleek dat eenheden bestemd voor inzet in de  Ardennen getraind werden dicht bij de oevers van de Rijn rivier, en dat men 5 tot 8 dagen  nodig had om deze eenheden na de training op de plaats van bestemming te brengen.

Op 30 december continueerde de Group met druk zetten op de spoorlijnen in het Rijngebied door Kassel te bombarderen door het wolkendek heen. Deze missie kende geen incidenten, met uitzondering van het verlies van 1 vliegtuig; waarschijnlijk werd het slachtoffer van “icing”, ijsvorming nadat ze in het wolkendek stegen om weer in formatie te verzamelen.

Tonnage bommen 320 x 500 pond voor algemeen gebruik  58 x 500 pond brandbommen
Crews Missing in Action 1

Naam Fat Positie
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Evanovich, Joseph nmi Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

 

Dagboek Prangl:

“Vandaag stegen we op om 3:30 uur in de ochtend. We kregen gebakken eieren. Dat is een lekkernij voor ons. We bombardeerden Kassel, Duitsland. Er was heel veel luchtafweer, maar het was een (…), en kwam naar ons toe. Ze ontdekten en achterhaalden onze hoogte binnen de kortste keren. We zaten er nu middenin. We keerden pas terug rond 4 uur in de namiddag. Ik bezocht een show en zag Rainbow Island. Het was zeer goed. We vliegen morgen weer, dus ik hou het voor gezien en ga nu naar bed. Ik heb 19 brieven en 2 pakjes ontvangen op 29 december en heb nog niet de tijd gehad om iets te doen, laat staan schrijven. Morgen is Oudejaars avond. “

[:us]

Mission  # crew Gaik  Date     Mission # 390th BG  Aircraft serial #        Target

15 30 December 1944 234 # 46121 Kassel, Germany: Marshalling yard

Details:

As the Americans were taking the offensive, reports commenced to trickle through as to results of the bombing campaign on German railroads. It was found that units destined for action in the Ardennes were detrained close to the west bank of the Rhine River, and that it required from five to eight days for them to arrive at the front after detraining.

On 30 December the Group maintained pressure on the Rhine railroad system by bombing Kassel through the clouds. The mission was free of incident, except for the loss of 1 plane believed to have been the victim of icing conditions after it climbed into the clouds for assembly.

Bomb Tonnage dropped 320 x 500 pound General Purpose  58 x 500 pound Incendiaries
Crews Missing in Action 1

name Fat Position Description
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Evanovich, Joseph nmi Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

Journal Prangl:

“Today we got up at 3:30 AM. We had fried eggs. It’s a treat for us. We went and bombed Kassel, Germany. There was a lot of flak, but it was a (…), and came up to us. They had our alt. in no time. We were in it. It wasn’t until four when we got home. I went to a show and saw Rainbow Island. It was very good. We fly again tomorrow so I’ll hit the sack. I got 19 letters and 2 packages on December 29, and as yet haven’t  had time to do anything even writing. Tomorrow is New Year’s Eve.”