King M Weldon – Togglier

nl

Persoonsgegevens:

KING M WELDON

Geboren:  December 12, 1925

Adres tijdens oorlog: 534 Naples, Corpus Christi, Texas

Familie:

Vader: Ernest Gillespie  Weldon ; geboren in 1895?; gestorven op 8 oktober, 1960 na een lang ziekbed; hij was eigenaar van de Bayshore Wholesale Sporting Goods Company in 606 Waco; hij ging met pensioen op 1 september, 1960; Ernest Weldon was ook veteraan van WO 2.

Moeder:  Lucille K Weldon, geboren in 1897 of 1898 in Rusk, Texas;  ze is gestorven op 18 september, 1979 in het lokale ziekenhuis; haar familie leefde in Corpus Christi sinds 1928

Tante: Mrs Pauline, Polly King Atkinson gestorven op 15 december , 1982

Zus: Shirley (Mrs.  Allan Douglas of Sherman )geboren in 1922, gestorven op 20 september, 1990

Training:

ASN 18233225

In diensttreding:  19 september, 1943,San Antonio,  Nueces County, Texas

Eenheid:

(Bombardier)/toggler

Eerste eenheid: crew # E.D.Wooten en crew Jean DePlanque, 418th Bomber Squadron,  100th Bombardment group, Heavy, 8th Air Force (USAAF)

Overgeplaatst naar 390th BG naar aanleiding van verkleining van de crews (tot 9 bemanningsleden)

569th Bomber Squadron, 390th Bombardment Group, Heavy, 8th Air Force (USAAF)

Missies:

4 missies bij 390thBG: 1 met crew # 50  en 3 met crew # 30 Gaik

 

        Position                        Crew #  Date   AC serial #  Mission Target

1 Bombardier/Togglier 50 450120 337904 245 Heilbronn,Germany
2 Bombardier/Togglier 30 450201 338393 250 Wesel,Germany
3 Bombardier/Togglier 30 450206 339079 252 Chemnitz,Germany
4 Bombardier/Togglier POW 30 450214 339079 254 Cheb,Czechoslovakia
MIA/KIA/OVERLEEFD:

POW (krijgsgevangene) op 14 februari, 1945 na de crash van het vliegtuig van crew # 30 Gaik bij Kettenbach, Duitsland

Overleefd

Na de oorlog:

Gestorven op 29 juli, 1967 in het lokale ziekenhuis na een kort ziekbed.

King was eigenaar van het Tradewind Waco Motel restaurant

King was geboren in Rusk, kerkganger in de First Presbyterian Church

Hij is begraven in Seaside Memorial Park, Corpus Christi, Texas

King M Weldon was slechts gedurende een korte tijd lid van crew # 30 Gaik. Maar toen hij thuis keerde van de oorlog (en zijn krijgsgevangenschap) bezocht hij alle families van de gesneuvelde bemanning; hij deed een grootse daad door de families te vertellen wat er op die fatale 14 februari 1945 gebeurde. King, hartelijk bedankt voor deze grootse daad van menselijkheid!!

Biografie:

us

Personal information:

KING M WELDON

Birth:  December 12, 1925

Hometown: 534 Naples, Corpus Christi, Texas

Family:

Father: Ernest Gillespie  Weldon ; born in 1895?; died on October 8, 1960 after a long illness; he was owner of the Bayshore Wholesale Sporting Goods Company at 606 Waco; he retired at September 1, 1960; father was also a veteran of World war II

Mother:  Lucille K Weldon, born in 1897 or 1898 in Rusk, Texas;  she  died on September 18, 1979 in the local hospital; her family lived in Corpus Christi since 1928

Aunt: Mrs Pauline, Polly King Atkinson died on December 15, 1982

Sister: Shirley (Mrs.  Allan Douglas of Sherman )born in 1922, died on September 20, 1990

Training:

ASN 18233225

Enlisted: September 9, 1943,San Antonio,  Nueces County, Texas

Unit:

(Bombardier)/toggler:

Previously: crew # E.D.Wooten and crew Jean DePlanque, 418th Bomber Squadron,  100th Bombardment group, Heavy, 8th Air Force (USAAF)

Moved at crew reduction (to nine) to 390th BG

569th Bomber Squadron, 390th Bombardment Group, Heavy, 8th Air Force (USAAF)

Missions:

4 missions: 1 with crew # 50  and 3 with crew # 30 Gaik

        Position                       Crew #  Date  AC serial #  Mission Target

1 Bombardier/Togglier 50 450120 337904 245 Heilbronn,Germany
2 Bombardier/Togglier 30 450201 338393 250 Wesel,Germany
3 Bombardier/Togglier 30 450206 339079 252 Chemnitz,Germany
4 Bombardier/Togglier POW 30 450214 339079 254 Cheb,Czechoslovakia
MIA/KIA/SURVIVED:

POW on February 14, 1945 after the crash of the aircraft of crew # 30 Gaik near Kettenbach, Germany

Survived

After the War:

Died on July 29, 1967 in the local hospital after a short illness

King was owner of the Tradewind Waco Motel restaurant

King was a native of Rusk, member of First Presbyterian Church

Buried in Seaside Memorial Park, Corpus Christi

King M Weldon was for just a short time member of crew # 30 Gaik. But after he returned home from the war (as POW) he did visit all the families of fallen crewmembers; he did a fine job telling the families what happened on the fatal February 14, 1945. King, thank you very much for this great example of humanity!!

Biography:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>