James D Carroll – Co-pilot

nl

Persoonsgegevens:

James (“Jim”) Dewey Carroll

Geboortedatum: 23 augustus, 1923 in La Vale, Maryland (MD)

Thuisadres: 100 Guy Street, Elkins, Randolph County, West Virginia ; toen James 12 jaar was verhuisde het gezin van La Vale, MD naar Elkins, WV

Getrouwd met: Dorothy Burbridge Slaymaker (geboren 6 februari, 1923), 26 mei, 1944

Dorothy hertrouwde later op:

 • 16 november, 1946 met Halsey A Frederick Jr. in Valley Forge, Montgomery County, Pennsylvania (Adres: 1241 Medford Road, Wynnewood, Pennsylvania/na het huwelijk: 503 Haverford Road, Wynnewood, Pennsylvania) Halsey A Frederick Jr. woonde later woonde Halsey in Bryn Mawr, PA; hij is gestorven op 24 augustus, 2000.
 • 5 september, 1953 met Owen Wade Lutz (geboren op 24 oktober, 1923; gestorven op 24 februari, 2006) (Elkins, WV)

Door opnieuw te trouwen verloor Dorothy als weduwe van James de titel van rechtmatige erfgename; hierdoor liep alle diplomatie aangaande de herbegrafenis in Amerika via James’ vader (de vader heeft altijd als eerste recht, boven dat van de moeder).

Familie:

Vader:     George Dewey Carroll

Moeder:  Eva Catherine Spence (Carroll)

Broer:     Donald Lee Carroll, geboren 15 december, 1929 in La Vale, MD

Getrouwd met: Barbara Lee Degler (4  kinderen)

Gestorven: 9 juli, 2009

Zus:        Mary Margaret Carroll

 • Getrouwd met: ….Woodward
 • 2e huwelijk: op 4 augustus, 2004 met Noel Morrison (geboren: 26 april, 1919 /  gestorven: 4 maart, 2008)

Vader, James, moeder

Training:

Indiensttreding: 21 juli, 1942

Datum daadwerkelijk intreding in actieve dienst: 23 mei, 1944

Eerste ASN: 15 171 367

Latere ASN: 0 – 830817

Rang: 1st LT

Tandheelkundige kaarten in IDPF:

 • September 1943, Maxwell Field, Alabama (ASN 15171367)
 • April 1944, Stuttgart Army Air Field, Stuttgart, Arkansas
 • Februari 1944, Walnut Ridge, Army Air Field, Walnut Ridge, Arkansas (piloot ASN 15171367)
 • Juli 1944, Army Air Base Sioux City, Iowa (2nd LT 0-830817 / crew # 6123)

Lijst met kazernes waar hij gestationeerd was in de U.S. voorafgaande aan de overzeese inzet:

 • Maxwell Field, Alabama : 26 februari, 1943
 • Jackson, Missouri : 8 augustus, 1943
 • AAF Stuttgart, Arkansas : 22 mei, 1944
 • AAF Lincoln, Nebraska : 2 juni, 1944
 • AAB Sioux City, Iowa : 11 juni, 1944

Document: Physical Examination for Flying : 12 juni, 1944 in Army Air Base, Sioux City Iowa

resultaat: “Qualified for flights above30,000 feet, June 1944 Lincoln, Nebraska”

Eenheid:

Crew # 30 Gaik, 569th Bomb Squadron, 390thBombardment Group, Heavy

Vliegtuigtype: B-17G

Co-piloot, ASN: 0-830817, 1st LT  (voorheen ASN 15171367)

B-17G met James voor het vliegtuig

Missies:

21 missies, allemaal met crew # 30 Gaik

WIA: missie # 16 op 31 december, 1944 (missie # 235 naar Hamburg, Duitsland)

MIA/KIA/OVERLEEFD:

MIA op 14 februari, 1945

Uiteindelijk als KIA geregistreerd op 6 september, 1945

KIA op 14 februari 1945, in de buurt van Kettenbach, Duitsland ten gevolge van de crash van hun vliegtuig op de terugweg van hun missie.

Doelwit laatste missie: Cheb, Tsjecho-Slowakije, nu Tsjechië (allereerst was het doelwit Chemnitz, Duitsland)

Leeftijd bij overlijden : 24 jaar en 5 maanden

MACR #  12350   Vliegtuig # 43-39079

Onderscheidingen: Air medal met 2 Oak Leaf Clusters (2 citations)

Begraven op burger kerkhof in Kettenbach, Duitsland als  ‘Unknown X-7402’

Na de oorlog:

Het stoffelijk overschot werd op 22 februari, 1946 opgegraven in Kettenbach, Duitsland en overgebracht naar de US Military Cemetery Margraten, Nederland op 2 maart, 1946 door Co. 6891stHQ Comp (AC) (PROV) Graves Registration Company

Herbegraven op American Cemetery, Margraten, Nederland op 5 maart, 1946 (vak XX, rij 12, graf 297)

Stoffelijk overschot uiteindelijk naar huis gebracht via:

 • Trein – Margraten naar haven van Antwerpen, België (16 november, 1948)
 • Schip – Antwerpen naar New York (31 december, 1948 / schip: USAT “Barney Kirschbaum”)
 • Trein – New York naar Elkins (dinsdag 25 januari, 1949)

Uiteindelijk is James begraven op Maplewood Cemetery, Randolph County, West Virginia in januari 1949, onder begeleiding van 1st LT Robert E. Ennis (0-2064549) van de 161st Tac RCN Squadron

Biografie:

Het leven van een piloot

James Dewey Carroll verhuisde naar Elkins op 12-jarige leeftijd met zijn ouders George Dewey en Eva Catherine Spence Carroll, zijn zus mary Margaret en broer Donald Lee. Tde familie woonde op het adres 100 Guy Street in een groot huis niet ver van Davis & Elkins College. “Jim” studeerde af aan de Elkins High School, waar hij actief was in Hi-Y, 4-H, Boy Scouts en het schoolorkest. Hij en zijn familie waren aanhangers van de Methodist Church. In September 1940, he enrolled in Davis & Elkins College

Op D&E College was Jim een ‘pre-med’ student, lid van de Chi Beta Phi National Scientific Fraternity, Student Christian Association en Playcrafters. Als een ‘enlistee’ in de U.S. Air Force trad hij in dienst in het tweede semester van zijn ‘junior year’.

Jim nam deel aan de training van de Army Air Corps op Centre College, Kentucky, in een programma zoals op D&E College. Op 24 mei, 1944, ontving hij zijn “wings” als 2e luitenant. Twee dagen later trouwde hij mety Dorothy Burbridge Slaymaker, een jongedame die hij al kende sinds zijn kinderjaren.

Na twee maanden training met zijn crew in Sioux City, Iowa, en 11 dagen verlof thuis, vloog hij naar Engeland waar hij gestationeerd was bij de Eight Air Force in Framlingham-Parham Village. Hij vloog met de B-17 Flying Fortress bommenwerper. Hij promoveerde naar 1e luitenant en er werd een ‘oak leaf cluster’ toegevoegd aan zijn ‘air medal’ voor “courageous achievement in the Eight Air Force’s stepped-up bombing offensive against German industrial and military targets,” (moedige prestatie  tijdens de door de Eight Air Force uitgevoerde offensieve bombardementen op industriële en militaire doelen) vooral in de “epic mission against aircraft plants at Regensburg, Germany” (epische missie met als doelwit vliegtuigfabrieken in Regensburg, Duitsland).

Begin maart 1945 ontving zijn vrouw Dorothy een telegram dat Jim als vermist gerapporteerd was op 14 februari 1945. Ze ontving de informative dat het toestel neergeschoten was door luchtafweer en dat Jim overleden was na de crash. Hij werd onderscheiden met een Purple Heart. Zijn stoffelijk overschot warden uiteindelijk teruggebracht en begraven op Elkins Maplewood Cemetery op 26 januari, 1949.

Na het einde van de 2e Wereldoorlog werd Jim geëerd door de ‘charter’ leden van de Elin’s eerste “first Air Explorer Squadron of the Boy Scouts of America (Luchtverkenners Squadron van de Boy Scout organisatie binnen Amerika). Deze afdeling werd genoemd ALWOCA, ter nagedachtenis aan Naval Lieutenant Charles E. Albert, Jr, Naval Lieutenant James J. Wood en 1st Lieutenant James D. Carroll, waarbij de eerste 2 letters van de familienamen van deze piloten gebruikt werden.

Jim’s jonge echtgenote, Dottie, trouwde later met Owen Lutz, D&E Class of 1948, en werd beheerder van de College’s Darby Collection. Zijn zus, Mary Margaret Carroll Woodward Morrison, studeerde aan D&E af in 1944 en werd College Librarian, hetgeen ze 26 jaar heft gedaan. Ze woont nu in het ouderlijk huis in Guy Street. Het derde Carroll kind, Don, studeerde ook op D&E College.

The Playcrafters

us

Personal information:

James (“Jim”) Dewey Carroll

Birth date: Augustus 23, 1923 in La Vale, Maryland (MD)

Hometown: 100 Guy Street, Elkins, Randolph County, West Virginia ; when he was 12 the family moved to Elkins from La Vale, MD

Married with: Dorothy Burbridge Slaymaker (born February 6, 1923), May 26, 1944

Dorothy later remarried on :

 • November 16, 1946 with Halsey A Frederick Jr. at Valley Forge, Montgomery County, Pennsylvania (Address: 1241 Medford Road, Wynnewood, Pennsylvania/after marriage: 503 Haverford Road, Wynnewood, Pennsylvania) Halsey A Frederick Jr. later lived in Bryn Mawr, PA and died on August 24, 2000.
 • September 5, 1953 with Owen Wade Lutz (born on October 24, 1923; died on February 24, 2006) (Elkins, WV)

Because of the re-marriage Dorothy, widow of James, lost her rights as  rightful heir; thereby all diplomacy went through James’ father.

Family:

Father: George Dewey Carroll

Mother: Eva Catherine Spence (Carroll)

Brother: Donald Lee Carroll, born December 15, 1929 in La Vale, MD

Married with: Barbara Lee Degler (4 children)

Died: July 9, 2009

Sister: Mary Margaret Carroll

 • Married with: ….Woodward
 • 2nd marriage: with Noel Morrison (Born:  April 26 , 1919 /  Died: March 4, 2008), August 4, 2004

Father, James, mother

Training:

Enlistment: July 21, 1942

Date of entry on current active service: May 23, 1944

Former ASN: 15 171 367

ASN: 0 – 830817

Rank: 1st LT

Dental forms in IDPF:

 • September 1943, Maxwell Field, Alabama (ASN 15171367)
 • April 1944, Stuttgart Army Air Field, Stuttgart, Arkansas
 • February 1944, Walnut Ridge, Army Air Field, Walnut Ridge, Arkansas (pilot ASN 15171367)
 • July 1944, Army Air Base Sioux City, Iowa (2nd LT 0-830817 / crew 6123

Lists of camps in which stationed in U.S. prior to service overseas:

 • Maxwell Field, Alabama : February 26, 1943
 • Jackson, Missouri : August 8, 1943
 • AAF Stuttgart, Arkansas : May 22, 1944
 • AAF Lincoln, Nebraska : June 2, 1944
 • AAB Sioux City, Iowa : June 11, 1944

Document: Physical Examination for Flying : June 12, 1944 at Army Air Base, Sioux City Iowa

result: “Qualified for flights above 30,000 feet, June 1944 Lincoln, Nebraska”

Unit:

Crew # 30 Gaik, 569th Bomb Squadron, 390thBombardment Group, Heavy

Aircraft: B-17G

Co-pilot, ASN: 0-830817, 1st LT  (former ASN 15171367)

B-17G with James somewhere in front of aircraft

Missions:

21 missions, all with crew # 30 Gaik

WIA: mission # 16 on December 31, 1944 mission # 235 to Hamburg, Germany

MIA/KIA/SURVIVED:

MIA on February 14, 1945

Finally KIA reported at September 6, 1945

KIA: February 14, 1945 near Kettenbach, Germany

Target last mission: Cheb, Czechoslovakia (at first the target had to be Chemnitz, Germany)

Age : 24 years and 5 months

MACR #  12350   Aircraft # 43-39079

Medals: Air medal with 2 Oak Leaf Clusters (2 citations)

Buried at civilian cemetery in Kettenbach as Unknown X-7402

After the War:

Remains disinterred on February 22, 1946 and evacuated to the US Military Cemetery Margraten, Holland on March 2,  1946 by Co. 6891stHQ Comp (AC) (PROV) Graves Registration Company

Reburied at Margraten American Cemetery, The Netherlands (plot XX, Row 12, Grave 297), March 5, 1946

Remains back home by:

 • Train – Margraten to harbour of Antwerpen, Belgium (November 16, 1948)
 • Ship – Antwerpen to New York (Becember 31, 1948 / ship: USAT “Barney Kirschbaum”)
 • Train – New York to Elkins (Tuesday January 25, 1949

Finally buried at Maplewood Cemetery, Randolph County, West Virginia in January 1949, escorted by 1st LT Robert E. Ennis (0-2064549) of the 161st Tac RCN Squadron

Biography:

A Pilot’s Life

James Dewey Carroll moved to Elkins at the age of 12 with his parents George Dewey and Eva Catherine Spence Carroll, sister Mary Margaret and brother Donald Lee. The family lived at 100 Guy Street in a large home not far from Davis & Elkins College. “Jim” graduated from Elkins High School, where he was active in Hi-Y, 4-H, Boy Scouts and the band. He and his family attended the Methodist Church. In September 1940, he enrolled in Davis & Elkins College

AT D&E, Jim was a pre-med student, a member of Chi Beta Phi National Scientific Fraternity, Student Christian Association and Playcrafters. As an enlistee in the U.S. Air Force, he was inducted into service in the second semester of his junior year.

Jim participated in Army Air Corps training at Centre College, Kentucky, in a program like the one at D&E. On May 24, 1944, he received his wings as a second lieutenant. Two days later, he married Dorothy Burbridge Slaymaker, a young woman he had known since childhood.

After two months training with his crew at Sioux City, Iowa, and eleven days at home, he flew to England where he was stationed with the Eighth Air Force at Framlingham-Parham Village. He flew the B-17 Flying Fortress bomber. He was promoted to first lieutenant, and an oak leaf cluster was added to his air medal for “courageous achievement in the Eight Air Force’s stepped-up bombing offensive against German industrial and military targets,” specifically in its “epic mission against aircraft plants at Regensburg, Germany.”

In early March 1945, his wife received a telegram that Jim was reported missing in action on February 14 in Germany. She shortly learned that his plane had been shot down by flak and that Jim had been killed. He was awarded the Purple Heart. His remains were returned and interred at Elkins Maplewood Cemetery on January 26, 1949.

Following the close of WWII, Jim was honored by the charter members of Elkins’ first Air Explorer Squadron of the Boy Scouts of America. The unit was named ALWOCA in memory of Jim, Naval Lieutenant Charles E. Albert, Jr., and Naval Lieutenant James J. Wood, using the first two letters of the pilots’ last names.

Jim’s young wife, Dottie, later married Owen Lutz, D&E Class of 1948, and became curator of the College’s Darby Collection. His sister, Mary Margaret Carroll Woodward Morrison, graduated from D&E in 1944 and became College Librarian, serving for 26 years. She lives, today, in the family home on Guy Street. The third Carroll child, Don, also attended Davis & Elkins College.

The Playcrafters

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>