June 1944

[:nl]

Juni 1 Engeland

 

De 111th FA was klaar met inschepen op APAS; de 13 DUKW’s en 60% van de overige voertuigen (“organic transportations”) werden op LST’s geladen. Het Battalion werd als rechtstreeks gekoppeld aan het 116th Infanttry Regiment, 29th Infantry Division; hun landingzone was Omaha Beach, Normandië, Frankrijk; sector Dog Green, Dog White, Dog Red en Easy Green.

Juni 6 D-Day, Normandy, France: landing op Europese continent

 

De commandant en andere kleine eenheden landen tussen H+30 en H+90 minuten. H-Hour was op 6.30 uur in de ochtend op 6 juni 1944.De 12 howitzers, het personeel van deze kanonnen, en een groep bestaande uit manschappen van het Fire Direction Center en Communications van Headquarters Battery stonden gepland voor  H+110 minutes in de 13 DUKW’s.Door de ruwe zee en de zware lading zonken al 11 DUWK’s binnen de zogenaamde Transportation Area; de resterende 2 DUKW’s, 1 van “A” en 1 van “C” Batteries arriveerden volgens het tijdschema aan het strand, maar waren niet in staat te landen aan het strand door de vijandige acties. De “A” Battery DUKW zonk voor de kust door vijandige beschietingen en de “C” Battery DUKW ging terug naar open zee en meerde bij een Rhino Ferry aan; nadat de howitzer veilig gesteld was aan boord van de Rhino ferry zonk de DUKW alsnog.De “organic vehicles” en personeel van Force “O”, plus de meerderheid van het personeel dat in de DUKW’s zou landen, arriveerde op het strand rond 17.00 uur D-Day met 3 Rhino Ferries. 2 Rhino Ferries kwamen aan het strand en lagen meteen onder zwaar vijandelijk vuur ; slechts een Ferry lukte het de lading te lossen op het strand met een verlies van 11 voertuigen en 1 L-4 Cub vliegtuigje. De overige 2 Rhino Ferries werden teruggeroepen naar open zee en verbleven door de nacht over; zij landden de volgende dag, D+1, om 12.20 en 14.00 uur (7 juni).

 

Juni 7 – 12 Vierville-sur-Mer, Normandy, France:  Reorganisatie

 • Het Battalion verzamelde zich, op bevel van de Division Artillery Commandant , in een gebied in de buurt van Vierville-sur-Mer om zich aldaar te reorganiseren en opnieuw te bevoorraden.
 • Gedurende deze reorganisatie, 7 tot 12 juni 1944, werd het Battalion gebruikt om speciale missies uit te voeren; tevens werden het nog bruikbare materiaal en  voertuigen ingezet bij andere eenheden binnen het Corps en Division.
 • Gedurende 7 tot 9 juni was het Battalion de bewaking van de Division Artillery Commando Post
 • Op  8 juni, 1944 werden 21 enlisted men uitgeleend als tijdelijke vervangers aan het 110th Field Artillery Battalion. Een bewakings-eenheid werd op bevel van de Division Artillery Commandant uitgeleend aan het 224th Field Artillery Battalion. Deze groep keerde dezelfde dag terug van hun missie met Duitse gevangenen: 1 officier en 59 dienstplichtigen; tevens vernietigden ze een gewapend voertuig van de vijand.
 •  Op 10 juni, 1944 5 officieren en 50 enlisted men werden uitgeleend aan het 110th FA Battallion als een bewakingsgroep.
 • En ook op 11 juni  werden 2 officieren en 10 enlisted men uitgeleend aan de Division Artillery Commando Post voor een vergelijkbare missie.
 • Op  12 juni, 1944 verplaatste het Battalion zich van het gebied bij Vierville-sur-Mer naar een nieuw kamp in de buurt van Castilly en wachtte daar op verdere orders om opnieuw ingezet te worden in de strijd.
Juni 13 Govin/St. Claire-sur-L’Elle/Couvains: Hernieuwde inzet in de strijd                                                                                                    

 

 

Het Battalion kreeg laat in de avond van 13 juni 1944 het bericht dat ze opnieuw zouden worden ingezet in de strijd; ze werden verplaatst naar bezette gebied bij Govin als directe artillerie ondersteuning van het  116thInfantry Regiment, welke een defensieve stelling had ingenomen bij St. Clair-sur-L’Elle/Couvains.“C” Battery startte als eerste om 06.18 uur op 14 juni 1944 en opende gedurende 2 dagen het vuur op Duitse stellingen vooral als intimidatie.

Juni 15 – 20 St. Claire-sur-L’Elle                                                                            

 

Op 15 juni 1944 werd het Battalion verplaatst naar posities in de buurt van St. Clair-sur-L’Elle en vervolgde vanaf hier de beschietingen tot 20 juni 1944.Artillerie voorbereidende beschietingen werden gedaan van 06.05 tot 06.48 uur voorafgaande aan een aanval door de Infantry met als doel de hoog gelegen gebieden noordelijk van St. André de l’Epine te veroveren (Hill 120). Dit gebied werd veroverd en verdedigd voor de rest van deze periode.

Juni 20 – 30 St. André de L’Epine                                                                          Tijdens de periode van 14 tot 30 juni, 1944 vuurde het Battalion 432 missies met een totaal munitie van 5633 rondes. Observatie was moeilijk gedurende deze periode.
Vijand De vijandelijke troepen in dit gebied tijdens deze maanden bestonden uit de 716th, 352nd en 353rd Divisions en delen van de 3e en 5e Paratroop Divisions. Het totaal aantal door de  111thFA gevangen genomen manschappen bedroeg de ene officier en 59 dienstplichtigen op 8 juni, 1944.De vijandelijke artillerie bestond voornamelijk uit krampachtig gebruik van gemotoriseerde kanonnen.
Slachtoffers Deze maand:                           Officers/Enlisted Men

 

Killed In Action                                 04 / 12

Died Of Wounds                              00 / 02

Seriously Wounded In Action          01 / 09

Lightly Wounded In Action               01 / 11

Seriously Injured In Action               00 / 03

Lightly Injured In Action                   00 / 01

Missing In Action                             01 / 03

Totaal                                              07 / 41

Slachtofferstotaaloverzicht Totaal:                            Officers/Enlisted Men

 

Killed In Action                                04 / 12

Died Of Wounds                             00 / 02

Seriously Wounded In Action         01 / 09

Lightly Wounded In Action             01 / 11

Seriously Injured In Action             00 / 03

Lightly Injured In Action                 00 / 01

Missing In Action                            01 / 03

Totaal                                             07 / 41

Materiele verliezen (voertuigen, wapens)
 • 13 – DUKW’s
 • 04 – ¼ Ton 4×4 Trucks, Willy’s Jeep
 • 02 – ¾ Ton 4×4 Weapon Carriers
 • 03 – 2 ½ Ton 6×6 Trucks
 • 02 – M10 Trailers
 • 01 – L-4 Cub Plane Piper,  “Grasshopper”
 • 11 – 105-mm Howitzers

 

De meeste bovengenoemde items plus een groot aantal  ‘organic equipment’ verloren ze tijdens de landing op D-Day, 6 juni 1944.

Vervangingen Totaal ontvangen vervangers:

 • 02 Officers
 • 36 Enlisted Men
Onder-scheidingen Deze maand:                                                                                     

 

Distinguished Service Cross                    00

Silver Star                                                 00

Air medal                                                  00

Oak-Leaf cluster to Air medal                  00

Bronze Star                                              08

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star              00

Purple Heart                                             03

Onder-scheidingenTotaaloverzicht Totaal :                                                                                              

 

Distinguished Service Cross                    00

Silver Star                                                 00

Air medal                                                  00

Oak-Leaf cluster to Air medal                   00

Bronze Star                                               08

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star               00

Purple Heart                                              03

Diversen De volgende brieven van  aanbeveling en lof werden door de eenheid ontvangen:

 • Major General Corlett – Commanding General XIX Corps on June 19, 1944
 • Major General Gerow – Commanding General V Corps on June 21, 1944

 DUKW

¼ Ton 4×4 Truck, Willys Jeep

 

 

 

 

¾ Ton 4×4 Weapon carrier

 

 

 

 

 

2 ½ Ton 6×6 Truck

 

 

 

 

 

M10 trailer

 

 

 

L-4 Cub Piper, “Grasshopper”

 

 

 

 

 

105mm Howitzer

 

[:us]

June 1 England                                                                                                     

 

The 111th FA completed loading on APAS; the 13 DUKW’s and 60% of the organic transportation were boated on LST’s. The battalion was in direct support of the 116th Infantry Regiment, 29thInfantry Division; their landing zones were Omaha Beach, Normandy, France; sector Dog Green, Dog White, Dog Red and Easy Green.

June 6 D-Day, Normandy, France: assault on continent of Europe                     

 

The Commander and other small parties landed between H+30 minutes and H+90 minutes. H-hour was at 6.30 hour in the morning of June 6, 1944.The 12 Howitzers, firing Battery personnel and a party consisting of members of the Fire Direction Center and Communications personnel from Headquarters Battery were scheduled to land in the 13 DUKW’s at H+110 minutes.Due to Heavy sea 11 DUWK’s sank in the Transport Area; the remaining 2, one each of “A” and “C” Batteries arrived at the beach on schedule, but were unable to land due to enemy actions. The “A” Battery DUKW was sunk by enemy gun-fire and the “C” Battery DUKW put to sea and tied up alongside a Rhino Ferry; after the Howitzer had been salvaged, the DUKW also sank.The organic vehicles and personnel of Force “O”, plus the majority of the personnel scheduled to land in the DUKW’s, arrived at the beach at 17.00 Hours D-Day on three Rhino Ferries. Two Rhino Ferries touched-down and were immediately under heavy enemy artillery fire; one succeeded in unloading with a loss of 11 vehicles and 1 L-4 Cub plane. The remaining 2 Rhino Ferries were ordered back to sea and remained over-night, landing on D+1 at 12.20 and 14.00 hours. (June 7)

June 7 – 12 Vierville-sur-Mer, Normandy, France:  Reorganization

 • The Battalion was assembled, by order of the Division Artillery Commander in an area in the vicinity of Vierville-sur-Mer to be reorganized and re-equipped.
 • During the reorganization period, June 7 to June 12 1944, the Battalion was called upon to perform special missions and the organic vehicles were placed at the disposal of various units within the Corps and Division.
 • During the period June 7 to 9 the Battalion established a perimeter guard for the Division Artillery Commando post.
 • On June 8, 1944 21 enlisted men were dispatched as temporary replacements to the 110th Field Artillery Battalion. A Security detachment was dispatched upon orders of the Division Artillery Commander to the 224th Field Artillery Battalion. This detachment returned the same day after having captured 1 German officer and 59 enlisted men and destroyed an enemy armored vehicle.
 • On June 10, 1944 5 officers and 50 enlisted men were dispatched to the 110th FA Battalion as a security detachment .
 • And again on June 11 2 officers and 10 enlisted men were dispatched to the Division Artillery Commando Post on a similar mission.
 • On June 12, 1944 the battalion moved from the assembly area at Vierville-sur-Mer to a bivouac area in the vicinity of Castilly and waited orders for recommitment into battle.
June 13 Govin/St. Claire-sur-L’Elle/Couvains: Recommitment to Action                

 

 

The Battalion was recommitted to action late in the evening of June 13, 1944 to occupied positions near Govin, and became direct support artillery to the 116thInfantry Regiment who held a defensive position near St. Clair-sur-L’Elle/Couvains.The initial registration was completed by “C” battery at 06.18 hours on June 14, 1944 and firing for the succeeding 2 days was mainly of a harassing nature.

June 15 – 20 St. Claire-sur-L’Elle                                                                                   

 

 

The Battalion displaced to positions in the vicinity of St. Clair-sur-L’Elle on June 15 and continued interdiction and harassing fires until June 20, 1944.An Artillery preparation was fired from 06.05 to 06.48 hours June 20 prior to an attack to seize the high ground, Hill 120, North of St. Andrë de L’Epine. The objective was seized and defended for the remainder of the period.

June 20 – 30 St. André de L’Epine                                                                                   

During the period June 14 to June 30, 1044 the Battalion fired 432 missions with a total ammunition expenditure of 5633 rounds. Observation was poor throughout the period.

Enemy The enemy forces engaged during the period consisted of the 716th, 352nd and 353rd Divisions and elements of the 3rd and 5th paratroop Divisions. Total prisoners taken by the 111thFA were 1 officer and 59 enlisted men on June 8, 1944.Enemy Artillery consisted mostly of self-propelled guns employed spasmodically.
Casualties This month:                                Officers/Enlisted Men

 

Killed In Action                                          04 / 12

Died Of Wounds                                        00 / 02

Seriously Wounded In Action                    01 / 09

Lightly Wounded In Action                        01 / 11

Seriously Injured In Action                        00 / 03

Lightly Injured In Action                             00 / 01

Missing In Action                                       01 / 03

Total                                                          07 / 41

Casualties Accumulative total:                          Officers/Enlisted Men

 

Killed In Action                                          04 / 12

Died Of Wounds                                       00 / 02

Seriously Wounded In Action                   01 / 09

Lightly Wounded In Action                       01 / 11

Seriously Injured In Action                       00 / 03

Lightly Injured In Action                            00 / 01

Missing In Action                                      01 / 03

Total                                                         07 / 41

Losses vehicles, equipment
 • 13 – DUKW’s
 • 04 – ¼ Ton 4×4 Trucks
 • 02 – ¾ Ton 4×4 Weapon Carriers
 • 03 – 2 ½ Ton 6×6 Trucks
 • 02 – M10 Trailers
 • 01 – L-4 Cub Plane
 • 11 – 105-mm Howitzers

 

The above major items plus numerous other items of organic equipment were lost on D-Day, June 6, 1944

Replacements Total replacements received were:

 • 02 Officers
 • 36 Enlisted Men
Awards This month:                                                                                         

 

Distinguished Service Cross                    00

Silver Star                                                00

Air medal                                                 00

Oak-Leaf cluster to Air medal                 00

Bronze Star                                             08

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star             00

Purple Heart                                            03

Awards Accumulative total:                                                                               

Distinguished Service Cross                    00

Silver Star                                                 00

Air medal                                                  00

Oak-Leaf cluster to Air medal                   00

Bronze Star                                               08

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star               00

Purple Heart                                              03

Miscellaneous The following letters of commendation have been received by the unit:

 • Major General Corlett – Commanding General XIX Corps on June 19, 1944
 • Major General Gerow – Commanding General V Corps on June 21, 1944

 DUKW

¼ Ton 4×4 Truck, Willys Jeep

 

 

 

 

¾ Ton 4×4 Weapon carrier

 

 

 

 

 

2 ½ Ton 6×6 Truck

 

 

 

 

 

M10 trailer

 

 

 

L-4 Cub Piper, “Grasshopper”

 

 

 

 

 

105mm Howitzer

Comments Closed