August 1944

nl

Augustus 1-8

 

 

 

A. UITBUITING VAN DE DOORBRAAK

1. Snelle opruk zuidwaarts.

Het 111th Field Artillery Battalion vervolgde de directe ondersteuning van het  116thInfantry Regiment in de snelle opruk naar het Zuiden volgend op de uitbraak uit Normandië. Op 8 augustus waren ongeveer 23 kilometers afgelegd en veilig gesteld, inclusief de bevrijding van de stad VIRE en de hoge gebieden oostelijk en zuidelijk van deze stad. Het Battalion verplaatste zich gedurende de eerste 4 dagen van de opruk in de directe ondersteuning en elke volgende 2e dag. (zie map 6F/4 en 6F/6). Tegenstand van de vijand werd heviger bij het naderen van de stad VIRE.Beschietingen tijdens deze periode bestonden uit ‘Call missions’ tijdens daglicht en ‘harassing fire’ tijdens de duisternis. Het totaal aantal beschietingen bestond uit 340 missies met een totaal van 4.409 schoten.

Augustus 9-12

 

 

 

2. Algemene ondersteuning aan 29th Division.

Om 17.00 uur op 9 augustus 1944, als het 116th Infantry Regiment werd ontheven van zijn taken en in reserve geplaatst werd, werd het Batallion een missie toegewezen in algemene ondersteuning van de 29thInfantry Division tijdens het vervolg van de opruk naar het Zuiden. Verkenning en verplaatsing werd gedaan tijdens de uren van duisternis van posities bij LE CHONNAU(611331) noordelijk van VIRE naar posities zuidelijk van VIRE (617297) met als eindtijd 02.30 uur op 10 augustus 1944.Op 11 August 1944 kreeg het Batallion de missie ter versterking van de beschietingen door het 224th Field Artillery Battalion werd van deze taak weer ontheven om 18.00 uur 12 augustus 1944 toen het 116th Combat Team de opdracht kreeg als FIRST US ARMY reserve terug te trekken. 96 missies met een totaal van 1.363 schoten werden tijdens deze periode afgevuurd.

Augustus 13-16

 

 

3. FIRST U S ARMY Reserve.

Het 116th Infantry bezette defensieve stellingen ten zuiden en westen van VIRE en op 13 augustus 1944 verplaatste het Batallion zich naar nieuwe posities noordelijk van VIRE (621346) met als taak directe ondersteuning van de 116th Infantry. Omdat contact met de vijand niet dreigend was werd de periode van 13 tot 16 augustus 1944 gebruikt voor revalidatie/herstel en amusement. Inspecties van munitie en noodzakelijke reparaties werden uitgevoerd op kleine wapens, materiaal, voertuigen en de controle-instrumenten van de Howitzers. Het personeel van het Batallion werd vermaakt met films, Red Cross Clubmobiel and een Amerikaanse show. Geen beschietingen werden uitgevoerd tijdens deze periode.

Augustus 16-21

 

4. Verdediging van de 29th Division sector.

Op 16 augustus 1944  On 16 August 1944 werd het 116th Combat Team teruggezet naar  ‘Division control’ en kreeg de taak om de Division sector te verdedigen. Het Battalion trok als een combat team aanhangsel en bezette stellingen bij FREDEVILLE (702188, Map 6G/2) als directe ondersteuning van de 116th Infantry. De Division keerde terug naar het XIX Corps op 17 augustus 1944 en omdat er geen contact met de vijand was, werd het herstel en de training voortgezet tot 21 augustus 1944; op 21 augustus begonnen de voorbereidingen op verplaatsing naar een ander frontlinie. Geen gevechtstaken werden uitgevoerd en afgevuurd tijdens deze periode.

Augustus 22-23 B. NORMANDIË NAAR BRETAGNE.

De Division werd gekoppeld aan VIII Corps, THIRD U S ARMY en verplaatse zich in een Division colonne van Normandië  naar Bretagne van 21 tot en met 23 augustus 1944. Het Battalion opereerde als onderdeel  van het 116th Combat Team, passeerde de IP om 06.55 uur, 22 augustus 1944, en bereikte de positie bij PLOUDALMEZEAU, BRETAGNE (846142, Map 2G/2)  om 21.00B uur dezelfde dag. Een afstand van 386 kilometer (240 miles) werd afgelegd in 14 uur. Er waren geen mechanische gebreken aan materiaal en voertuigen en slechts 2 kleine ongelukken vonden plaats.

Augustus 24-31

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 24 augustus 1944 startte het VIII Corps met de belegering  van het fort BREST, BRETAGNE. De 116thInfantry marcheerde zuidwaarts en het  Battalion, als directe ondersteuning, bezette gebieden noordelijk van MILIZAC (881101, Map 2G/2). Er ontstond contact met de buitenste verdedigingslinies ten oosten van LANNIVOARE (848098, Map 2F/5 * 2G/1). Gestaag werd er vooruitgang geboekt en het Batallion werd verplaatst naar nieuwe stellingen ten zuiden van MILIOZAC (892068, Map 2G/2) op 26 augustus 1944.Gedurende de uren van duisternis op 27 en 28 augustus 1944 werd de 116th Infantry afgelost door de 115th Infantry en verplaatste zich naar stellingen ten westen van BREST. Het Battalion verplaatste zich naar gebieden ten zuiden van ST. RENAN (860040, Map 2F/5 & 2G/1) op 28 augustus 1944 om de aanval vanuit het westen te ondersteunen.  De 105mm Howitzer werd niet efficënt genoeg bevonden tegen de sterke vijandelijke vestingwerken en geschutsopstellingen die werden gebruikt ter verdediging van BREST. De waarnemers van het Batallion  adviseerden en bevalen de inzet van Heavy Corps Artillery, waaronder 155mmm, 240mm en a 8 inch Howitzers tegen zulke doelen met uitstekende resultaten. In situaties waarin de exacte coördinaten van de vijandelijke stellingen niet bekend waren, werd 1 kanon van het 111thFA Batallion gebruikt om de exacte coördinaten te zoeken en vast te stellen voordat de Heavy Artillery werd ingezet om het karwei af te maken. Deze methode spaarde munitie en tijd in het aanpassen van de zwaarder kaliber geschutten.Vanaf middernacht 31 augustus 1944 werd enige vooruitgang geboekt met het aanvallen van de sterke vijandelijke vestingwerken.
Vijand

 

 

 

Vijandelijke troepen aan ons front waren die eenheden welke tegenover het 116thInfantry Regiment stonden.Vijandelijke artillerie was relatief licht voorafgaand aan de bevrijding van VIRE.  Het bestond voornamelijk uit gemotoriseerde kanonnen en tanks welke krampachtig vuurden op de frontlinies. Tijdens de bezetting van VIRE en voorafgaand aan de verovering van de hoge gebieden ten zuiden van de stad waren de artillerie beschietingen in combinatie met aanzienlijke hoeveelheid mortiervuur  zwaar .De stad BREST werd zwaar verdedigd door allerlei soorten en kalibers van artillerie, ingegraven of geïnstalleerd in zwaar versterkte posities. Gemotoriseerde kanonnen die de tactiek van ‘shoot and run’ van dichtbij toepasten waren aanwezig. Zware kustverdedigings kanonnen werden tegen de grondtroepen en tegenstoten ingezet AA batteries (Anti Aircraft) werden als veldkanonnen ingezet, soms bij beschietingen over de frontlinies heen maar ook bij directe beschietingen van de aanvallende troepen.
Slachtoffers

 

 

 

 

 

Deze maand:             Officers/Enlisted Men

Killed In Action                              02 / 04

Died Of Wounds                            00 / 01

Seriously Wounded In Action        00 / 03

Lightly Wounded In Action             00 / 04

Seriously Injured In Action             00 / 00

Lightly Injured In Action                 00 / 02

Missing In Action                           00 / 00

Totaal                                            02 / 14

Slachtofferstotaaloverzicht

 

 

 

 

 

Totaal:                          Officers/Enlisted Men

Killed In Action                                 06 / 20

Died Of Wounds                              02 / 05

Seriously Wounded In Action          04 / 19

Lightly Wounded In Action              05 / 23

Seriously Injured In Action              00 / 03

Lightly Injured In Action                   00 / 03

Missing In Action                             01 / 00

Totaal                                              18 / 73

Materiele verliezen (voertuigen, wapens)
 • Materiële verliezen  : GEEN
Vervangingen Totaal ontvangen vervangers:

 • 02 Officers
 • 10 Enlisted Men
Onder-scheidingen

 

 

 

Deze maand:             

Distinguished Service Cross                    01

Silver Star                                                03

Air medal                                                  00

Oak-Leaf cluster to Air medal                  03

Bronze Star                                              11

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star              02

Purple Heart                                             16

Onder-scheidingenTotaaloverzicht

 

 

 

 

Totaal:

Distinguished Service Cross                     01

Silver Star                                                  04

Air medal                                                    03

Oak-Leaf cluster to Air medal                    04

Bronze Star                                                41

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star               02

Purple Heart                                               23

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. FIRING RECORDS

Een totaal van 900 missies met een totaal van 13.044 schoten werden afgevuurd tijdens de maand augustus 1944.

B. TANK-ARTILLERY TIME FIRE DEMONSTRATION

Op 17 augustus nam het Batallion deel aan een tank-artillerie oefening waarin ‘time fire’ ongeveer 30 yards (ongeveer 27,5 meter) boven de oprukkende tanks werd geplaatst. Op een teken rukten de tanks op en na het afleggen van een afstand van 2 velden warden de beschietingen gestart tot de tanks hun positie bereikt hadden. 5  medium tanks rukten op en bereikten hun doel, bleven ter plekke terwijl eenzelfde aantal  andere tanks eenzelfde manoeuvre uitvoerde. Ongeveer halverwege de opmars van de medium tanks werden 3  ‘schampbeschietingen’ uitgevoerd, maar nu met een gereduceerde hoogte van 10 yards (ongeveer 9 meter). Net voordat de lichte tanks hun stelling bereikten warden 4 of 5 beschietingen gedaan elk bestaande uit ongeveer 12 schoten. Een totaal van 72 schoten werden tijdens deze oefening gebruikt.

Tijdens de ondervraging van de tank commandanten na afloop van de oefening werd geconcludeerd dat scherven op 3 van de 5 mediumtanks vielen, maar op geen enkele lichte tank. Er was geen schade aan de tanks.

Het advies na de ondervragingen was om bij het toepassen van de tank-artillerie-tactiek de hoogte van de beschietingen veranderd moest worden naar niet minder dan 40 tot 60 yards in de lucht. De Cannoneers moeten dit zeer secuur oefenen en toepassen bij deze tactiek om schade aan de eigen tanks te voorkomen.

Er zijn 4 voorwaarden voor een dergelijke tactiek:

 1. Een grond observatiepost op voldoende afstand van het inslaggebied, zodat een waarnemer de beschietingen goed kan coördineren voorafgaande aan de tankopmars,
 2. Voldoende ruimte om te manoeuvreren met de tanks
 3. een beperkt militair doel voor de tanks,
 4. voldoende tijd voor overleg tussen de commandanten van de tanks en de artillerie.
Leermomenten uit veldslagen Waarnemers van het Batallion hebben geconstateerd dat het noodzakelijk was om Heavy Corps Artillery in te zetten bij het belegeren van de zware vijandelijke versterkingen. In situaties waarin de exacte coördinaten van de vijandelijke stellingen niet bekend waren, werd 1 kanon van het 11thFA Batallion gebruikt om de exacte coördinaten te zoeken en vast te stellen voordat de Heavy Artillery werd ingezet om het karwei af te maken. Deze methode spaarde munitie en tijd in het aanpassen van de zwaarder kaliber geschutten.

us

August 1-8

 

 

 

 

 

A. EXPLOITATION OF THE BREAKTHROUGH

1. Rapid Advance South.

The 111th Field Artillery Battalion conti9nued in direct support of the 116thInfantry Regiment in the rapid advance to the South following the breakthrough out of NORMANDY. By 8 August 1944 approximately twenty-three kilometers had been covered and secured, including the liberation of the city of VIURE and the high ground East and South of the city. The Battalion followed in close support displacing daily during the first four days of the advance and each second day thereafter (See Map 6F/4 & 6F/6). Enemy resistance stiffened upon approaching the city of VIRE.Firing during the period consisted of call missions during daylight and harassing fires during the hours of darkness. A total of 340 missions with a total expenditures of 4.409 rounds were fired.

August 9-12

 

 

 

 

 

2. General Support 29thDivision.

At 17.00B hours 9 August 1944, 116th Infantry having been relieved and placed in Division reserve, this Battalion was assigned the mission of general support of the 29thDivision continuing the advance to the South. Reconnaissance and displacement was accomplished during the hours of darkness from positions near LE CHONNAU (611331) North of VIRE to positions South of VIRE (617297) closing at 02.30B hours 10 August 1944.On 11 August 1944 the Battalion was assigned the mission of reinforcing the fires of the 224th Field Artillery Battalion and was relieved of same at 18.00B hours 12 August 1944 when the 116th Combat Team was ordered into FIRST U S ARMY reserve. Ninety-six missions with a total expenditure of 1.363 rounds were fired during this period.

August 13-16

 

 

 

3. FIRST U S ARMY Reserve.

The 116th Infantry occupied defensive positions South and West of VIRE and on 13 August 1944 the Battalion displaced to new positions North of VIRE (621346) with the missions of direct support of the 116th Infantry. Contact with the enemy not appearing imminent the period 13-16 August 1944 was utilized for rehabilitation and entertainment. Ordnance inspections and necessary repairs were completed on small arms, materiel, vehicles, and fire control instruments. The personnel of the Battalion were entertained with movies, Red Cross Clubmobile, and  a U S Show. No missions were fired during this period.

August 16-21

 

 

 

4. Defense of 29thDivision sector.

On 16 August 1944 the 116th Combat Team reverted to Division control and was assigned the mission of defending the Division sector. The Battalion marched as a combat team attachment and occupied positions near FREDEVILLE (702188, Map 6G/2) in direct support of the 116th Infantry. The Division reverted to XIX Corps on 17 August 1944 and since there was no contact with the enemy, rehabilitation and training was continued until 21 August 1944 when preparations were begun for movement to another front. No combat missions were fired during the period.

August 22-23

 

 

B. NORMANDY TO BRITTANY

The Division was attached to the VIII Corps, THIRD U S ARMY and marched in a Division column from NORMANDY to BRITTANY on 21-23 August 1944. This Battalion marched as a 116th Combat Team attachment, passed the IP at 06.55B hours, 22 August 1944, and closed in position near PLOUDALMEZEAU, BRITTANY FRANCE (846142, Map 2G/2)  at 21.00B hours the same date. A march of 240 miles was completed in 14 hours. No mechanical failures of equipment were experienced and only two minor accidents occurred.

August 24-31

 

 

 

 

 

On 24 August 1944 the VIII Corps began the reduction of the Fortress BREST, BRITTANY. The 116thInfantry marched Couth and the Battalion, in direct support, occupied positions North of MILIZAC (881101, Map 2G/2). Contact was made with the outer defenses East of LANNIVOARE (848098, Map 2F/5 * 2G/1). Steady progress was made and this  Battalion displaced to new positions South of MILIOZAC (892068, Map 2G/2) on 26 August 1944.During the hours of darkness 27-28 August 1944, the 116th Infantry was relieved by the 115th Infantry and marched to positions West of BREST. The Battalion displaced to positions South of ST. RENAN (860040, Map 2F/5 & 2G/1) on 28 August 1944 to support the attack from the West. It was found that the 105mm howitzer was ineffective against strong enemy fortifications and gun emplacements encountered in the defenses of BREST. The observers of this Battalion employed and adjusted heavy Corps Artillery including 155mmm, 240mm and a 8 inch howitzers on such targets with excellent effect. In cases where the exact coordinates of the enemy installations were not known, one gun of the 111thFA Battalion was adjusted and the correct coordinates obtained from the re-plotted data prior to requesting the heavy artillery. This practice saved ammunition and time in adjusting the larger caliber artillery.Some progress was made in the face of strong enemy fortifications as of midnight 31 August 1944.
Enemy Forces

 

 

 

Enemy Forces on our front were those units which opposed the 116thInfantry Regiment.Enemy Artillery was comparatively light prior to the liberation of VIRE. It consisted mainly of self-propelled guns and tanks firing spasmodically on front line positions. During the occupation of VIRE and prior to the capture of the high ground South of the city, enemy artillery fire combined with considerable amount of mortar fire, was heavy within the city.The city of BREST was heavily defended by various types and calibers of artillery dug-in or emplaced in heavily fortified positions. Self-propelled guns employing the ‘shoot and run’ tactics from close in positions were present. Heavy coast defense guns permanently emplaced were employed against pour ground troops and on counter battery missions. AA batteries (Anti Aircraft) were employed as field pieces, occasionally firing time fire over our front line elements, and in some instances were used as direct fire weapons.
Casualties

 

 

 

 

 

This month:                          Officers/Enlisted Men

Killed In Action                               02 / 04

Died Of Wounds                            00 / 01

Seriously Wounded In Action        00 / 03

Lightly Wounded In Action            00 / 04

Seriously Injured In Action            00 / 00

Lightly Injured In Action                 00 / 02

Missing In Action                           00 / 00

Total                                               02 / 14

Casualties

 

 

 

 

 

Accumulative total:                  Officers/Enlisted Men

Killed In Action                                06 / 20

Died Of Wounds                             02 / 05

Seriously Wounded In Action          04 / 19

Lightly Wounded In Action               05 / 23

Seriously Injured In Action              00 / 03

Lightly Injured In Action                   00 / 03

Missing In Action                             01 / 00

Total                                                18 / 73

Losses vehicles, equipment
 • Material losses : NONE
Replacements Total replacements received were:

 • 02 Officers
 • 10 Enlisted Men
Awards

 

 

 

 

This month:             

Distinguished Service Cross                      01

Silver Star                                                  03

Air medal                                                    00

Oak-Leaf cluster to Air medal                    03

Bronze Star                                                11

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star               02

Purple Heart                                              16

Awards

 

 

 

 

Accumulative total:

Distinguished Service Cross                    01

Silver Star                                                 04

Air medal                                                   03

Oak-Leaf cluster to Air medal                   04

Bronze Star                                               41

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star               02

Purple Heart                                              23

Miscellaneous

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. FIRING RECORDS

A total of 900 missions with an expenditure of 13.044 rounds were fired during the month of August 1944.

B. TANK-ARTILLERY TIME FIRE DEMONSTRATION

On 17 August the Battalion participated in a tank-artillery demonstration in which time fire was placed approximately 30 yards above the advancing tanks. Upon signal the tanks moved forward; and after advancing a distance of two fields, time fire was started and continued until the tanks reached their objective. Five medium tanks advanced, completely buttoned up, and upon reaching their objective, remained on it while a like number of tanks advanced similarly. About midway during the advance of the medium tanks, three graze burst occurred and the height of burst was then raised an additional 10 yards and fire for effect continued. Just prior to light tanks reaching their objective, four of five graze bursts occurred out of approximately 12 rounds. A total of seventy-two rounds were fired in the demonstration.Upon interrogation of the tank commanders at the termination of the exercise, it was discovered that fragments fall upon 3 of 5 of medium tanks, but on none of the light tanks. No damage was inflicted.

It is recommended that in the employment of such tactics a heights of burst of not less than 40 to 60 yards in the air be employed. Cannoneers must exercise the greatest caution and precision in cutting of time fuses in order to lessen the possibility of obtaining graze bursts which might cause direct hits upon our own tanks. There are 4 prerequisites for such tactics:

 1. a ground observation post at sufficient distance from the impact area to enable an observer to properly adjust the height of burst prior to advance of tanks,
 2. enclosures of sufficient size to allow tanks to maneuver,
 3. a limited objective for the tanks,
 4. sufficient time for proper coordination between tank and artillery commanders.
Battle lesson Observers of this Battalion have found it necessary to employ heavy caliber Corps Artillery on the strong fortifications encountered. In such cases where the exact coordinates of the target are unknown, it has been found desirable to adjust one gun of the 105mm Battalion and obtain the correct coordinates of the target from re-plotted adjusted data prior to requesting the heavy artillery. This practice saves time and large caliber ammunition.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>