Update Hemstreet

[:nl]

Sinds de vorige melding op deze pagina, begin januari 2012, heb ik de Nederlandse vertaling van de After Action Reports betreffende de maanden september en oktober 1944 toegevoegd aan “Timeline 111th FA”. Verder zijn er binnen het deel “Breberen” foto’s toegevoegd uit de periode 1944 en 1945. Deze foto’s heb ik gekregen van leden van de Historieverein Waldfeucht, Duitsland, waarvoor mijn hartelijke dank. Twee avonden ben ik te gast geweest in hun home/museum, werd ik hartelijk ontvangen en rijkelijk overladen met vele verhalen en foto’s.

LAATSTE NIEUWS ZOEKTOCHT: Begin januari 2012 heb ik contact gekregen met familie van Joseph Evanovich uit crew # 30 Gaik. Joseph had een broer en zus; zijn zus Ann is afgelopen jaar eind mei overleden en dankzij haar overlijdensbericht op internet heb ik haar zoon Robert kunnen opsporen met hulp van de Monroe County Historical Association uit Pennsylvania, USA. Nog slechts 1 familie uit de laatste samenstelling van Crew # 30 Gaik ontbreekt op dit moment.

Eerstvolgende aanvulling zal zijn het verhaal over Breberen, de 111th FA en de 29th Infantry Division.

[:us]

Since the last post on this page, begin January 2012, I put the Dutch translation of the After Action Reports concerning the months September and October 1944 in the chapter “Timeline 111th FA”. For the rest you will find some photos about the period 1944/1945 in the chapter “Breberen”. These photos i received from members of the Historical Society “Historieverein Waldfeucht”, Waldfeucht, Germany, for which I thank them. Two evenings I was their guest in their home/museum, I was welcomed and received a lot of stories and photos. 

LATEST NEWS RESEARCH: Begin January 2012 I I got contact with family of Joseph Evanovich, crewmember of crew # 30 Gaik. Joseph had one brother and one sister; his sister Ann died at the end of May 2011 and thanks to her obituary on internet I was able to locate her son Robert with help of the Monroe County Historical Association from Pennsylvania, USA. Only 1 family from the final composition of crew # 30 Gaik is lacking on my list at the moment.

Following addition will be the story about Breberen, the 111th FA and the 29th Infantry Division.