February, 1945 – journal

[:us]

February 01, 1945: MISSION # 19

“Today I got up at seven thinking there was no mission. I got up and went to breakfast. I came back and hit the sack. About five minutes later the C.Q. came in to wake us up. We were going on a mission anyway. Briefing was at 9:15 AM. Today we bombed Wesel, Germany.  There were 1.086 guns at the target, but I didn’t see a burst of flak. It was a very welcome milk run. We didn’t land until 5:30, but I’m happier now.”

February 6, 1945: MISSION # 20

“Today we got up at 3:30 AM. At briefing we were told “BERLIN” was the target, and that means hell. We took off and started on our way. Weather was bad so we bombed Chemnitz, Germany. No flak came up, but all they had was 28 guns. The trip was long and tiresome. We were over enemy country for at least seven hours. I had to look out that waist window all the time. To top that it was at alt. with a 45 degrees. We were on oxygen for a good eight hours. To top that off on our trip back it was long. We were hitting a 60 M.P.R. ground speed, so again we ran out of gas. We landed at Lacon, France again, some field. We stayed there overnight, but this time were a little better off. They had us sleeping at Rommel’s Headquarters when he was there. Jack Gaik), Eck (Eckerle), Joe (Evanovich) and I (Louis Prangl) went down to a café for some beer, but all we got was apple cider. We talked to a little French gal – not bad either. I slept on the floor and was cold all night. We took off at 10:30 AM February 7 and landed here at noon. Since it’s all clear tonight I’ll sleep until noon tomorrow. I met a crew of an A-26. That’s a swell ship. Small but good. Shagg just got back. His crew landed in Brussels, Belgium. That’s about 130 miles away from Lacon, France. He was in the town and had a hell of a time. He brought a bottle back. Chuck just got back, too. He landed at Terlemont, Belgium. It was his first time up, and it was on a mission. The crew he was flying with were on their first mission too. As yet no word came from crew 28. The Group and Squadron haven’t had word  from them. Here’s hoping.”

February 10, 1945:

“Crew # 28 came back today. They had to bail out near Paris. The Navigator told them they were in Germany so you can just feel the feeling  they had, when they jumped. Only the engineer is hurt. He almost broke his ankle. When he landed. He is in Paris now getting fixed up.”

February 14, 1945: MISSION # 21

The journal ends with February 10, 1945; Louis stopped writing his thoughts on that date.

[:nl]

01 februari 1945: MISSIE # 19

“Vandaag stond ik op om zeven uur in de veronderstelling dat er vandaag geen missie zou zijn. Ik stond op en ging naar het ontbijt. Ik kwam terug en kroop weer in bed. Amper 5 minuten later kwam de C.Q. binnen en wekte ons. We gingen toch nog op een missie. Briefing was om 9:15 uur. Vandaag bombardeerden we Wesel, Duitsland. Er waren 1.086 kanonnen ter plekke, maar ik zag geen enkel salvo luchtafweer. Het was een zeer welkome  ‘milkrun’, makkie dus. We landden niet voor 17.30 uur, maar ik voel me een stuk gelukkiger nu.”  

6 februari 1945: MISSIE # 20

“Vandaag stonden we op om 3:30 uur. Tijdens de Briefing werd ons verteld dat “BERLIJN” het doelwit was, en betekent een hel! We stegen op en gingen op pad. Het weer was slecht en daarom bombardeerden we Chemnitz, Duitsland. Er was geen luchtafweer te bekennen; ze hadden ook slechts 28 kanonnen. De trip was lang en vermoeiend. We bevonden ons minstens 7 uur boven vijandelijk gebied. Ik moest al die tijd uit het waist raam kijken. Bovendien was het ook nog eens op een hoogte met 45 graden. We hadden zuurstof gedurende minstens 8 uur. We haalden een 60 M.P.R. grond snelheid, en dus kwamen we weer met te weinig brandstof te zitten. We landden op een vliegveld in Lacon, Frankrijk weer. We verbleven hier overnacht, maar deze keer troffen we het beter. Ze lieten ons slapen in Rommel’s Hoofdkwartier uit de tijd dat hij hier aanwezig was. Jack (Gaik), Joe (Evanovich) en ik (Louis Prangl) gingen naar een café om bier te drinken, maar alles wat we konden krijgen was appelcider. We praatten met een Franse meid – helemaal niet slecht. Ik sliep op de vloer en het was koud de hele nacht. We stegen weer op om 10:30 uur op 7 februari en landden hier rond de middag. Ik kan doorslapen tot morgenmiddag. Ik ontmoette een crew van een A-26. Dat is een prachtig toestel. Klein maar goed. Shagg is net teruggekeerd. Zijn crew landde in Brussel, België. Dat is ongeveer 130 mijl verwijderd van Lacon, Frankrijk. Hij was in de stad en had het geweldig naar zijn zin. Hij bracht een fles mee terug. Chuck is ook net teruggekeerd. Hij landde in Terlemont, België. Het was zijn eerste missie. De crew waarmee hij opsteeg was ook op hun eerste missie. Nog geen woord gehoord over crew # 28. De Group en Squadron hebben nog geen woord van hen gehoord. Dus is er nog hoop.” 

10 februari 1945:

“Crew # 28 kwam terug vandaag. Ze moesten uit hun toestel springen in de buurt van Parijs. De Navigator vertelde hen dat ze in Duitsland waren, dus je kunt je voorstellen welk gevoel ze hadden toen ze moesten springen. Alleen de Engineer is gewond. Hij brak bijna zijn enkel toen hij neerkwam. Hij is nu in Parijs om te herstellen.”

14 februari 1945: MISSIE # 21

Het dagboek eindigt op 10 februari 1945; Louis Prangl stopte op die datum met het opschrijven van zijn gedachten en belevenissen.