Mission 21: February 14, 1945 / Cheb

[:nl]

Mission  #         Datum         Mission # 390th       Aircraft serial #        Target

21 14 februari 1945 254 # 339079 Cheb, Tsjechië: Vliegveld/vliegtuigfabriek

 • Crash vliegtuig nabij Kettenbach, Duitsland (ten noorden van Wiesbaden)
 • MIA: Ball Turret: William V Hoffstetter
 • KIA: Pilot: Leonard J Gaik
 • KIA: Co-Pilot: James D Carroll
 • KIA: Engineer: William C Eckerle
 • KIA: Radio Operator: Joseph Evanovich
 • KIA: Waist Gunner: Louis s Prangl
 • KIA: Tail Gunner: Robert F Glaman
 • POW: Navigator: Harold C Flanigan
 • POW: Togglier: King M Weldon

Details:

Ter ondersteuning van de Russen werd verondersteld dat de Group de rangeerterreinen van Chemnitz zou bombarderen. De lead Bombardier kon het doelwit echter niet waarnemen, zodat gekozen werd om verder te vliegen naar het alternatieve doelwit: de luchthaven van Cheb (Eger), Tsjechoslowakije, en de stad Plauen met behulp van Pathfinder. Een vliegtuig ging verloren door luchtafweer. (dit is dus crew # 30 Gaik)

Tonnage bommen 345 x 500 pond voor algemeen gebruik
Crews Missing in Action 1

Naam Fat Positie
Gaik, Leonard J KIA Pilot
Carroll, James D KIA Co-Pilot
Flanigan, Harold C POW Navigator
Weldon, King M POW Bombardier/Togglier
Eckerle, William C KIA Engineer/Top Turret
Evanovich, Joseph nmi KIA Radio Operator
Hoffstetter, William V MIA Ball Turret
Prangl, Louis S KIA Waist Gunner
Glaman, Robert F KIA Tail Gunner

 

Dagboek Prangl:

Het dagboek eindigt op 10 februari 1945; Louis Prangl stopte op die datum met het opschrijven van zijn gedachten en belevenissen.

[:us]

Mission  #         Date               Mission # 390th     Aircraft serial #        Target

21 14 February 1945 254 # 339079 Cheb, Czechoslovakia: Airfield/Aircraft Plant

Crash aircraft near Kettenbach, Germany (North of Wiesbaden)

 • MIA: Ball Turret: William V Hoffstetter
 • KIA: Pilot: Leonard J Gaik
 • KIA: Co-Pilot: James D Carroll
 • KIA: Engineer: William C Eckerle
 • KIA: Radio Operator: Joseph Evanovich
 • KIA: Waist Gunner: Louis s Prangl
 • KIA: Tail Gunner: Robert F Glaman
 • POW: Navigator: Harold C Flanigan
 • POW: Togglier: King M Weldon

Details:

Diverted to assist the Russians, the Group was supposed to hit the marshaling yard at Chemnitz. The lead bombardier could not pick up the target, so runs were made on an airfield at Cheb, Czechoslovakia, and upon the town of Plauen, by pathfinder method. One plane was lost to flak.

Bomb Tonnage dropped 345 x 500 pound General Purpose
Crews Missing in Action 1

name Fat Position Description
Gaik, Leonard J KIA Pilot
Carroll, James D KIA Co-Pilot
Flanigan, Harold C POW Navigator
Weldon, King M POW Bombardier/Togglier
Eckerle, William C KIA Engineer/Top Turret
Evanovich, Joseph nmi KIA Radio Operator
Hoffstetter, William V MIA Ball Turret
Prangl, Louis S KIA Waist Gunner
Glaman, Robert F KIA Tail Gunner

Journal Prangl:

The journal ends with February 10, 1945; Louis stopped writing his thoughts on that date.