Mission 17: January 5, 1945 / Frankfurt

[:nl]

Mission  # crew Gaik  Datum  Mission # 390th BG   Aircraft serial #        Target

17 5 januari 1945 238 # 338837 Frankfurt, Duitsland: Rangeerterrein

Details:

Het spoor was weer actief binnen een week na de laatste bombardementen, en op 5 januari keerde de Group terug met een gemengde lading  van hoge explosieven en brandbommen.

Deze keer was het patroon van het bombardement was willekeurig en de explosies deden zich voor verspreid over de spoorverbindingen.

Tonnage bommen 260 x 500 pond voor algemeen gebruik
Crews Missing in Action 0

Naam Fat Positie
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Freund, Norman H Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Evanovich, Joseph nmi Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

 

Dagboek Prangl:

“Vandaag gingen we naar Frankfurt, Duitsland. Het was heftig. We moesten verzamelen op 20.000 voet en bombardeerden vanaf 25.000 voet. Het was 45 graden. Er was best wel veel luchtafweer, maar we merkten er maar weinig van. Op de terugweg kwamen we weer met weinig brandstof te zitten, dus het enige wat ons restte was te landen op een van de vliegvelden in Frankrijk, hetgeen we ook deden. Het werd Laon, Frankrijk. We hadden net genoeg brandstof om tot daar te komen. Het vliegveld was sober en zo was ook het eten. We moesten er maar het beste van maken. Ze vertelden ons dat het front slechts op 70 mijl afstand lag. Tijdens onze eerste nacht daar moest ik de wacht bij het vliegtuig houden. Een man van een crew had een bom gevonden en begon er mee te spelen – de bom viel en zeven van de negen mannen raakten gewond. Bij een van hen was de voet eraf gerukt. De volgende dag vloog een B-17 in voor een landing met 2 “feather props”, maar redde het niet en crashte. Allen kwamen levend uit het wrak. Het was hun laatste missie. Die nacht sliepen we in een Frans kasteel samen met een aantal monteurs. Ik moest op de vloer slapen, maar het was warm. We waren daar van vrijdag 15.00 uur tot zondagmorgen 10.00 uur, en in al die tijd heb ik me niet kunnen wassen of opfrissen. Frankrijk was oké, maar we hadden geen enkel vrij moment.”

 

 

 

 

 

[:us]

Mission  # crew Gaik   Date     Mission # 390th BG   Aircraft serial #       Target

17 5 January 1945 238 # 338837 Frankfurt, Germany: Marshalling yard

Details:

The yard was active again within a week after the last bombing, and on 5 January the Group returned with the mixed load of high explosives and incendiaries.

This time the bomb pattern was loose, and bursts scattered throughout the sidings.

Bomb Tonnage dropped 260 x 500 pound General Purpose
Crews Missing in Action 0

 

name Fat Position Description
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Freund, Norman H   (replacement) Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Evanovich, Joseph nmi Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

Journal Prangl:

“Today we went to Frankfurt, Germany. We had it rough. We were to assemble at 20.000 foot and bombed at 25.000 foot. It was a 45. There was pretty much flak, but we got little of it. On our way home we were low on gas, so the only thing left was to land at one of the fields in France – which we did. It was at Laon, France. We just had enough gas to get there. The field was very poor, and so was the food. We had to make the best of it. They said the front was only 70 miles away. Our first time or night there I had to guard the ship. One of the crew found  a bomb and started playing with it – it fell and seven out of nine got hurt. One had his foot blown off. The next day a B-17 came in for a landing with two feather props, but he didn’t make it and cracked up. They all came out alive. It was their last mission too. That night we slept at a French Chateau with some engineer. I had to sleep on the floor, but it was warm. We were there from three o’clock Friday noon until ten o’clock Sunday morning, and in that time I never washed or cleaned up. France was okay, but we didn’t have any free time.”