Mission 14: December 28, 1944 / Koblenz

[:nl]

Mission  # crew Gaik  Datum    Mission # 390th BG  Aircraft serial #        Target

14 28 december 1944 232 # 46121 Koblenz, Duitsland: Rangeerterrein

Details:

Zoals gebruikelijk tijdens de zware bombardementen in Normandië was ook nu het doel van de bombardementen op dorpen en kleine steden het vernielen van gebouwen en opwerpen van puin op wegen, zodat normaal verkeer niet mogelijk of moeilijk was.

Op 28 december was het doelwit het kleine verbindingsdorpje Stadtkyll, een van de 6 dorpen geselecteerd voor vernietiging. Dichte bewolking bedekte het dorp, zodat de Group verder vloog in een lijn om het laatste doelwit te bombarderen, Koblenz. Hier werden resultaten van de bombardementen niet waargenomen door de Group.

Luchtafweer was mager en inefficiënt, vijandelijke jagers werden niet aangetroffen.

Tonnage bommen 745 x 250 pond voor algemeen gebruik
Crews Missing in Action 0

Naam Fat Positie
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Evanovich, Joseph nmi Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

 

Dagboek Prangl:

“Vandaag vlogen we naar en bombardeerden Koblenz, Duitsland. Er was luchtafweer, maar ver beneden onze vlieghoogte, en we werden niet getroffen. Een salvo boorde zich door de neus van een van onze toestellen. Buiten dat incident was het een makkie. Crew # 35 vloog  naast ons. We hadden grote moeilijkheden met hen. Ik hoop maar dat de rest ook zoals deze zal verlopen.”

[:us]

Mission  # crew Gaik   Date    Mission # 390th BG  Aircraft serial #       Target

14 28 December 1944 232 # 46121 Koblenz, Germany: Marshalling yard

Details:

As in the Normandy heavy bombing raids, the objective of hitting small towns was to destroy buildings and lay rubble in the roads, so traffic would be impeded.

On 28 December the assignment was the small communications village of Stadtkyll, one of the six villages selected for annihilation. Dense cloud covered the town, so the Group continued on a line to attack the last resort target, Koblenz. Here bombing results could not be seen.

Flak was meager and inaccurate, accounting for no planes.

Bomb Tonnage dropped 745 x 250 pound General Purpose
Crews Missing in Action 0

name Fat Position Description
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Evanovich, Joseph nmi Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

Journal Prangl:

“Today we went and bombed Coblenz, Germany. There was flak but way below us, and we didn’t get any. A round came through the nose from one of the ships. Outside of that it was an easy one. Crew 35 flew off our wing. We had a hell of a time with them. I only hope the rest are like that.”