Mission 13: December 24, 1944 / Zellhausen

[:nl]

Mission  # crew Gaik  Datum    Mission # 390th BG   Aircraft serial #     Target

13 24 december 1944 229 # 237723 Zellhausen, Duitsland: Rangeerterrein

Details: De Eight Air Force leverde het grootste aandeel met de inzet van 2.000 bommenwerpers, terwijl de R.A.F. voor 4 andere vliegvelden in het Ruhrgebied ging. Elk Duits vliegveld dat ondersteuning aan Generaal Von Rundtstadt kon leveren werd gebombardeerd. De 390th stuurde 55 vliegtuigen naar vliegveld Zellhausen, en trof hier verspreid liggende terreinen.

Tonnage bommen 2.020 x 100 pond voor algemeen gebruik
Crews Missing in Action 3

Naam Fat Positie
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Evanovich, Joseph nmi Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

Dagboek Prangl: “Yep. Vandaag gingen we op weg om ze een klein Kerstgeschenk te geven. Het was niet bepaald een makkie deze keer. We verloren 2 crews van ons Squadron. Een van deze crews woont direct naast ons. Hun radioman vloog eens eerder met ons als invaller, dus we kenden hem redelijk goed. Hun waist gunner was “Sammy”. Ik doorliep met hem de Gunnery School. Het was hun 17e missie. We hadden zeer heftig luchtafweer en er waren meer dan 600 vijandelijke jagers in de lucht. Onze 6.000 vliegtuigen vlogen boven Duitsland vandaag.  Het grootste aandeel sinds de start van de oorlog. Ik zag een vliegtuig neerstorten in vlammen en een ander brak in tweeën en spinde naar beneden. Geen parachutes. We vertrokken in het duister van de ochtend en keerden huiswaarts eveneens in de duisternis van de avond. Er zaten 2 gaten in de neus van ons toestel, gaten zo groot dat je vuist er doorheen gestoken kon worden. Indien Joe (Cohen) op de plaats was geweest waar hij altijd zat, dan was hij er geweest. Het toestel dat we vlogen was oorlogsmoe. Het had 90 missies volbracht. Het had de naam “Johnny Walker” – vernoemd naar je weet wel. We hebben van alles moeten ondernemen om dit toestel vliegklaar te maken. We werkten aan haar vanaf het moment dat we haar kregen toegewezen tot het moment dat we moesten opstijgen.  We verzamelden wapens, munitie, en alles ter onze bescherming wat we uit andere vliegtuigen konden strippen. Het was een flinke opgave, maar we stegen op en keerden weer terug. Toen we uit de formatie vielen vanwege het luchtafweer meldde de leider van de formatie ons bij de thuisbasis als Missing In Action (MIA). Dit was de laatste vlucht/missie van Johnny Walker. Ze kan huiswaarts keren om uit te rusten. Hoff (Hoffstetter) heeft 15 missies en Bob (Glaman) heeft er nu 14. Het doelwit was Zellhausen, Duitsland.” [:us]

Mission  # crew Gaik  Date    Mission # 390th BG   Aircraft serial #       Target

13 24 December 1944 229 # 237723 Zellhausen, Germany: Marshalling yard

Details: The Eight Air Force put up its greatest effort in dispatching 2.000 bombers, while the R.A.F. went for four other airfields in the Ruhr. Every German airfield capable of supporting General Von Rundstedt was hit. The 390th put 55 aircrafts over Zellhausen airfield, and hit dispersal areas.

Bomb Tonnage dropped 2.020 x 100 pound General Purpose
Crews Missing in Action 3

name Fat Position Description
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Evanovich, Joseph nmi  (new crewmember) Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

Journal Prangl: “Yep. Today we went over to give them a little X-mas present. It wasn’t a milk run this time. We lost two crews of our Squadron. One of the crews live next door to us. We had their radio man fly spare with us once, so we got to know him really good. Their waist gunner was “Sammy”. I went through Gunnery School with him. It was their 17th mission. We had flak like hell and there were over 600 enemy fighters in the air. Our 6.000 planes went over Germany today. The biggest amount since the start of the war. I saw one go down in flames and another broke in half and went down wing over wing. No chutes. We took off in the dark morning and landed in the dark evening. There were 2 holes in the nose so big you could put your fist through. If Joe was where he always is, he’d had have it. The ship we were flying was war weary. It had 90 missions. It was called “Johnny Walker” – named after you know what. We had to do everything to get that ship ready to fly. We worked on her from the time we got there until take off time. We swiped guns, ammunition, and everything for protection that we could get from other ships. It was a job, but we got off and back. Once we fell out of formation because of flak and the lead put in a report to the base that we were Missing in Action. That was the last mission for Johnny Walker. She goes home for a good rest now. Hoff (Hoffstetter) has 15 missions and Bob (Glaman) has 14 now. The target was Zellhausen, Germany.”