Mission 10: November 24, 1944 / Friedburg

[:nl]

Mission  # crew Gaik    Datum   Mission # 390th BG   Aircraft serial #      Target

10 24 november 1944 224 # 297846 Friedburg, Duitsland: Rangeerterrein

Details:

Giessen was opnieuw het gekozen doelwit, maar formatieproblemen zorgden ervoor dat  de 390th “A” Group  de spoorlijnen in Friedburg bombardeerden als gelegenheids doelwit, terwijl de “B” Group probeerde schepen in de Rijn rivier te bombarderen.

Twee concentraties van bommenwerpers  bestreden het schakelpunt in de Friedburg spoorlijnen, met resultaten beoordeeld als “Goed”. Een vliegtuig ging verloren ten gevolge van luchtafweer, maar er waren geen vijandelijke jagers aanwezig om tegenstand te bieden.

Tonnage bommen 244 x 500 pond voor algemeen gebruik  20 x 500 pond brandbommen

10 Containers folders

Crews Missing in Action 1

Naam Fat Positie
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Von Bergen, Rex nmi Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

 

Dagboek Prangl:

“Deze keer gingen we naar Giessen, Duitsland, maar nadat we ongeveer 4 uur boven Duitsland gevlogen hadden bombardeerden we een doelwit. Ze zeiden dat het Friedburg, Duitsland was. We vlogen lang boven Duitsland en vroegen eigenlijk om problemen met jagers.  Bovendien was de hele lucht vol met vliegtuigen.  Het was een puinhoop. We stegen op om negen deze morgen en kwamen niet terug voor vijf uur in de avond. Wat een vlucht. Ik was voor de eerste keer  vermoeid. Er waren slechts 2 gaten door luchtafweer ongeveer 20 voet van onze waist. Als het getroffen had was dat het einde voor ons geweest. We kregen een aantal gaten, maar kwamen O.K. terug.”

[:us]

Mission  # crew Gaik   Date     Mission # 390th BG  Aircraft serial #       Target

10 24 November 1944

Or 4 December???

224 # 297846 Friedburg, Germany: Marshalling yard

Details:

Giessen was again the chosen target, but formation difficulties led the 390th “A” Group to bomb the rail yard at Friedburg as a target of opportunity, while the “B” Group attempted to bomb barges in the Rhine River.

Two concentrations covered the switch point in the Friedburg yard, with the results assessed as “Good”.  One plane was lost to flak, but there were no enemy fighters to offer combat.

Bomb Tonnage dropped 244 x 500 pound General Purpose  20 x 500 pound Incendiaries  10 Containers Leaflets
Crews Missing in Action 1

name Fat Position Description
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Von Bergen, Rex nmi  (replacement) Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

Journal Prangl:

“This time we went to Giessen, Germany, but after touring Germany for over an hour we hit some target. They say it was Friedburg, Germany. We flew all around Germany just asking for fighter. To top that the formation was all over the sky. It was a mess. We took off at nine in the morning and didn’t get back until five in the evening. What a ride. I was tired for the first time. Where were only two bursts of flak about 20 feet way from our waist. If it hit we’ve had have it. Got a couple of holes, but came back O.K.”