Mission 9: November 16, 1944 / Düren

[:nl]

Mission  # crew Gaik    Datum   Mission # 390th BG  Aircraft serial #      Target

9 16 november 1944 218 # 2102967 Düren en omgeving, Duitsland: Troepen ondersteuning

Details:

Tegen midden November, met Generaal Patton nog steeds vastgelopen in de Vogezen, plande het Supreme Command een grootse operatie om de laatste vestingen van de Siegfriedlinie te vernietigen of te verzwakken zodat de Amerikaanse First Army zou kunnen doorbreken.

Deze doorbraak, vergelijkbaar in omvang met de situatie rond St. Lô, moest plaatsvinden in het gebied tussen Aken en Düren. Het hoofddoel was voor de winter een frontlinie te creëren langs de Rijn.

Zoals bij alle doorbraken was de factor luchtaanval een beslissende in de totale operatie. De Eight Air Force in zijn sterkte leidde de aanval, gevolgd door de R.A.F. en de Ninth Air Force. Het moest het grootste aantal bommenwerpers op 1 doelwit leveren since D-Day, 6 juni 1944. De leiding van deze luchtarmada was in handen van de Third Division, en het toeval besliste dat de 390th Group de Division Leader zou worden.

Alle hulp aan navigatie, inbegrepen een luchtafweer veiligheidslijn, werden ingezet. Het was overduidelijk dat zo’n grote overmacht aan bommenwerpers een strak logistiek coördinatieplan nodig had om zowel veilig in het juiste doelgebied te komen en er ook weer veilig uit te komen. Doelwitten waren onder andere posities van kanonnen, vestigingen en troepen concentraties.

Ondanks dikke bewolking en mist,  leidde de Eight Air Force 1.204 vliegtuigen naar het gekozen doelwit. Slechts 4 vliegtuigen gingen verloren.

Meer dan 4.100 ton bommen kwamen neer op de vijandelijke stellingen. Generaal Hodges van de First Army stuurde zijn gelukwensen betreffende de precisie van de aanval, zeggende dat niet één Amerikaanse soldaat gewond geraakt was in de gebombardeerde gebieden.

Vergeleken met de omstandigheden bij St. Lô kon de First Army bij wijze van spreken wandelen naar de Rijn. Echter, uit bittere ervaring, hadden de Duitsers lering getrokken uit eerdere aanvallen en wisten ze beter om te gaan met deze overweldigende aanvallen. Ze trokken hun troepen terug uit het te bombarderen gebied en rukten weer op nadat het vuur gestopt was. Daardoor kwam er bij Düren een einde aan de statische oorlogsvoering.

In de dagen die volgden rond Düren schoof de Amerikaanse Infanterie centimeter voor centimeter op, zich een weg banend door de grootste obstakels van de oorlog. De Eight Air Force keerde weer terug naar hun oorspronkelijke taak, namelijk het verstoren van de aanvoer  en bevoorrading van de Duitse fronttroepen.

Tonnage bommen 979 x 260 pond Fragmentatiebommen  10 Containers folders
Crews Missing in Action 0

Naam Fat Positie
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Murphy, Francis X Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

 

Dagboek Prangl:

“Vandaag bombardeerden we vòòr de frontlinie van onze grondtroepen, zodat zij een nieuwe aanval konden starten. Larry (Lawrence A Degnan) vloog vandaag zijn eerste missie.  Hij was de leider in de ”Chaff Wagon”. De Eight Air Force voerde de Third Division aan. We waren de leiders van de Eight – the 390th Bomb Group. De R.A.F. en de Ninth Air Force zaten achter ons. Er was luchtafweer, maar niet veel. We keerden terug naar de basis op 3 motoren–. Nummer 3 kwam zonder brandstof te zitten. Het was “10-10’s” boven Engeland. Je zou op een hoogte van 500 (?) voet boven de grond moeten zitten om veilig te zijn. We hadden de grootste moeite met de landing. We werden geraakt door luchtafweer – een gat.”

 

 

 

 

 

[:us]

Mission  # crew Gaik  Date    Mission # 390th BG   Aircraft serial #       Target

9 16 November 1944 218 # 2102967 Düren area, Germany: Troop Support

Details:

By mid-November, with General Patton still entangled in the Vosges area, the Supreme Command attempted an all-out effort to breach the last vestiges of the Siegfried Line facing the American First Army.

This break-through, designed on the scale of St. Lô, was to be localized in the area between Aachen and Düren. The immediate objective was to establish a winter line along the Rhine River.

As with all break-throughs, the aerial arm was to be the decisive factor. The Eight Air Force in strength was to lead off, followed by the Royal Air Force and the Ninth Air Force. It was to be the greatest number of bombers dispatched on one area since D-Day, June 6 1944. Leading this armada was the Third Division, and a happenstance decreed that the 390th Group should be Division Leader.

All navigational aids, including a flak safety line, were pressed into service. It was imperative that this great force of bombers have an orderly traffic pattern, to get over the desired area, and to get out of the way. Targets included field gun positions, strong points, and troop concentrations.

Encountering thick cloud and haze, the 390th guided Eight Air Force’s 1.204 planes to the desired spot. Only 4 of these planes were lost.

Over 4.100 tons of bombs cascaded over the enemy positions. General Hodges of the First Army wired his congratulations for the accuracy of the attack, saying that not one American soldier was injured – unprecedented in area bombings.

By St. Lô standards, the First Army could have walked to the Rhine. However, by bitter experience, the Germans had learned how to deal with these saturation raids. They pulled their troops back from the bombing area, and when fire had ceased rushed back into their positions. Hence, Düren’s brilliance was lost in the resumption of static warfare.

In the days that followed Düren American infantry men inched forward, pushing through their greatest obstacles of the war. The Eight Air Force went back to work at his old task of disrupting supply to the German lines.

Bomb Tonnage dropped 979 x 260 pound Fragmentation  10 Containers Leaflets
Crews Missing in Action 0

name Fat Position Description
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Murphy, Francis X  (replacement) Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

Journal Prangl:

“Today we bombed in front of the troops, so they could start a new drive. Larry (Degnan) went on his first today. He was lead in the “”Chaff Wagon”. The Eight Air Force lead the Third Division. We lead the Eight – the 390th Bomb Group. The R.A.F. and the Ninth Air Force came after us. There was flak, but not much. We came back on three engines–. No. 3 ran out of gas. It was 10-10’s over England. You’d have to be about 500 (?) feet above the ground in order to see it. We had a hell of a time landing. We were hit by flak – one hole.”