Mission 8: November 4, 1944 / Neunkirchen

[:nl]

Mission  # crew Gaik   Datum   Mission # 390th BG    Aircraft serial #  Target

8 04 november 1944 214 # 46121 Neunkirchen, Duitsland: Olie Raffinaderij

Details:

Een van de kleinste olie doelwitten werd aangevallen op 4 november 1944, toen de Benzol fabriek in Neunkirchen getroffen werd met behulp van door Pathfinder geleidde vliegtuigen.

Op de prioriteitenlijst was de Benzol fabriek gestegen, omdat veel van de motoren voor de Duitse grondtroepen brandstof gebruikten die bestond uit een hoog percentage mix van Benzol.

Vijfendertig vliegtuigen zouden een speciale techniek moeten gebruiken bij het traceren van het doelwit, maar problemen  met deze techniek zorgden ervoor dat ze uiteindelijk geleid moesten worden door Pathfinder.

Er werden geen verliezen geleden, en luchtafweer en jagers vormden geen probleem.

Tonnage bommen 384 x 500 pond voor algemeen gebruik  10 Containers folders
Crews Missing in Action 0

Naam Fat Positie
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Gutov, Irving nmi Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner
Cole, Jerome nmi Photographer

 

Dagboek Prangl:

“Briefing was om 5.00 uur deze morgen. Het doelwit van vandaag was Neunkirchen, Duitsland. We kregen vliegtuig # 121. Er was een vertraging van een uur voordat we opstegen.  Alles liep gesmeerd totdat we ongeveer 7 mijlen verwijderd waren van het I.P.. Er ging iets mis met motor nummer 4. We werden gedwongen een “Abortion” te doen. We kwamen terug op eigen kracht. We moeten nu afwachten of het wel of niet als een uitgevoerde missie wordt geaccepteerd. Als het ‘niet’ wordt, moeten we missie nummer 8 nog eens doen.”

[:us]

Mission  # crew Gaik    Date   Mission # 390th BG  Aircraft serial #      Target

8 04 November 1944 214 # 46121 Neunkirchen, Germany: Oil Refinery

Details:

One of the minor oil targets was attacked on 4 November, when the benzol plant at Neunkirchen was hit by pathfinder led planes.

On the priority list the benzol plants rated from 29 to 49 because much of the motor fuels used by the German ground forces came from high percentage mixture of benzol.

Thirty-five planes were to use specialized technique, but trouble led the Group to bomb by pathfinder.

No losses were sustained, and flak and fighters were no problem.

Bomb Tonnage dropped 384 x 500 pound General Purpose  10 Containers Leaflets
Crews Missing in Action 0

name Fat Position Description
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Gutov, Irving nmi  (replacement) Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner
Cole, Jerome nmi Photographer

Journal Prangl:

“Briefing was at five this morning. The target today was Neunkirchen, Germany. We got ship 121. There was an hour delay before we took off. Everything went along swell till we were about seven miles away from the I.P.. Something went wrong with number 4 engine.  We had to do an “Abortion”. We came back by ourselves. We are now sweating it out whether it will be a “Sortie” or not. If it isn’t we’ll have to do mission # 8 again.”