Mission 7: November 2, 1944 / Merseburg

[:nl]

Mission  # crew Gaik    Datum   Mission # 390th BG    Aircraft serial #    Target

7 02 november 1944 213 # 338053 Merseburg, Duitsland: Synthetische Olie fabriek

Halle: rangeerterreinen, autowegen

Details:

37 vliegtuigen bombardeerden het tweede doelwit, de stad Halle, met behulp van Pathfinder. Sommige inslagen werden waargenomen op autowegen en spoorlijnen bij de stad, maar het resultaat van het merendeel van de bommen werd niet waargenomen.

Tonnage bommen 689 x 250 pond voor algemeen gebruik  20 Containers folders
Crews Missing in Action 0

Naam Fat Positie
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Klutts, Boyce R Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

 

Dagboek Prangl:

“Briefing was om 5.00 uur deze morgen. We gingen naar Merseburg, Duitsland. Hier waren 246 ack ack geschutten. We hadden Sewell deze keer niet in onze bemanning. Er was een vervanger op zijn positie. Hij (Sewell) is waarschijnlijk ook ergens boven Duitsland. Deze missie hadden we geen jagers, maar luchtafweer was heftiger dan we op alle missies tot nu toe samen hadden. Je kon het overal om je heen waarnemen. We zagen het al voordat we het doelwit troffen, en we realiseerden ons terdege dat we er doorheen moesten om het doel te raken en er op de terugweg nog eens doorheen moesten vliegen.  “I’ll not sh–  you, I was scared sh—less.“ We kregen een gat in de neus van het vliegtuig, de ‘granaat’ ketste af op het luchtafweer-beschermende pak van de Bombardier. Joe Cohen viel bijna voorover. Ik hoop dat de overige missies makkelijker worden. Dit is een van de meest erge doelwitten van Duitsland. “

 

[:us]

Mission  # crew Gaik    Date  Mission # 390th BG   Aircraft serial #     Target

7 02 November 1944 213 # 338053 Merseburg, Germany: Synthetic Oil Plant

Halle: marshaling yard, autobahnen

Details:

Dense contrails persisted 2 November to throw off the formation over Merseburg, and 37 aircrafts bombed the secondary target, the city of Halle, by pathfinder. Some bursts were plotted on “Autobahnen” and rail lines near the city, but for the most parts results were unobserved.

Bomb Tonnage dropped 689 x 250 pound General Purpose  20 Containers Leaflets
Crews Missing in Action 0

name Fat Position Description
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Klutts, Boyce R   (replacement) Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

Journal Prangl:

“Briefing was at five this morning. We went to Merseburg, Germany. This was at 246 ack ack guns. We didn’t have Sewell this time. A spare took his place. He’s probably some place in Germany. This mission we had no fighters, but the flak was more than all the other missions put together. You could  see it all around you. We saw it before we hit the target, and we knew damn well we had to fly through it to hit our target. I’ll not sh–  you, I was scared sh—less. We got a hole in the nose, the flak bounced off the bombardier’s flak suit. Joe Cohen almost fell over. I hope the rest are easier. That’s one of the toughest targets in Germany.”