Mission 5: October 19, 1944 / Mannheim

[:nl]

Mission  # crew Gaik    Datum     Mission # 390th BG    Aircraft serial #    Target

5 19 oktober 1944 207 # 338053 Mannheim, Duitsland: Olie Depot

Details:

31 vliegtuigen koersten ten zuiden van Kassel richting Mannheim, waar een voorgaand bombardement door de R.A.F. een Daimler-Benz fabriek onbeschadigd liet. Naast vliegtuigmotoren produceerden deze Daimler-Benz fabrieken ook dieselmotoren, allerlei voertuigen en lichte bewapende voertuigen.

Een dicht wolkendek was er boven Mannheim, waardoor de buitenrand van de stad niet zichtbaar was voor de ”mickey operators”. Ze leidden de formatie zuidelijk van de stad en bombardeerden een alternatief/gelegenheids doelwit, hetgeen uiteindelijk Darmstadt bleek te zijn. Resultaten zijn niet bekend.

Tonnage bommen 141 x 500 pond brandbommen157 x 500 pond voor algemeen gebruik
Crews Missing in Action 0

Naam Fat Positie
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Sewell, John E Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

 

Dagboek Prangl:

“Briefing was om 4.00, en we vertrokken niet voor 9.00 . Het weer was zeer slecht. Ons doelwit voor vandaag was Mannheim, Duitsland. We stegen tot 30.000 voet vandaag – het hoogste waar ik tot dit moment ben geweest. We kwamen niet terug voor 16.00 uur. Rond 7.00 uur die ochtend schoot een Engels luchtafweergeschut een Buzzbomb (V1 of V2) af; deze bom naderde ons terrein. Het kan ook iets eerder zijn geweest. Het was 42 graden onder nul daar boven.”

[:us]

Mission  # crew Gaik     Date  Mission # 390th BG     Aircraft serial #     Target

5 19 October 1944 207 # 338053 Mannheim, Germany: Oil DepotDarmstadt

Details:

31 planes ranged south of Kassel to Mannheim, where frequent R.A.F. bombing had left one of the Daimler-Benz plants undamaged. Besides aero engines, Daimler-Benz factories produced diesel engines, motor transport components, and light armored cars.

Complete cloud was found at Mannheim, and the outline of the town was not picked up by the mickey operators. They led the formation south of the city and bombed a target of opportunity, believed to be Darmstadt. Results unknown.

Bomb Tonnage dropped 141 x 500 pound Incendiaries157 x 500 pound General Purpose
Crews Missing in Action 0

name Fat Position Description
Gaik, Leonard J Pilot
Carroll, James D Co-Pilot
Flanigan, Harold C Navigator
Cohen, Joseph nmi Bombardier/Togglier
Eckerle, William C Engineer/Top Turret
Sewell, John E Radio Operator
Hoffstetter, William V Ball Turret
Prangl, Louis S Waist Gunner
Glaman, Robert F Tail Gunner

Journal Prangl:

“Briefing was at four, and we didn’t take off till none. The weather was very bad. Our target today was Mannheim, Germany. We went up to 30.000 foot today – the highest I’ve  ever been. We didn’t got back until four. Around seven that morning an English ack ack shot down a Buzz bomb coming toward the field. It may have been earlier. It was 42 degrees up there.”