September 1944

nl

September 1-3 A . VOORTZETTING VAN HET REDUCEREN VAN DE STERKTE VAN FORT BREST

Het VIII Corps ging verder met het reduceren van de sterkte van het Fort BREST met de aanval door de 29th Division vanuit hjet westen. Het 111th Field Artillery Battalion vervolgde hun inzet als directe ondersteuning van de 116th Infantry, vanuit een positie veroverd en ingenomen op 28 augustus  1944 ten zuiden van ST. RENAN (860040, Map 2G/1).

Op 1 September  1944 kreeg men opdracht voor een missie als directe ondersteuning van het 5th Ranger Battalion bij de aanval op de kustverdedinglangs de zuidflank van het  116th Infantry. Een liaison/verbindings officier en 2 verkenningsgroepen werden toegewezen aan het Ranger Battalion.

Fort TOULBROCH (844952, Map 2g/1) werd aangevallen door een platoon van de Rangers op September 2, 1944 ; nadat ze hun positie bereikt hadden, werden ze gedwongen zich terug te trekken door superieure vijandelijke troepen. Lt Van Cook, acting liaison officer, onderscheidde zich door vooruit te gaan met de belangrijkste elementen en het aanpassen van het artillerievuur, waardoor hij het platoon redde van de vernietiging.  De volgende dag ondersteunde het Battalion een tweede aanval en het Fort werd ingenomen.

De 116th Infantry boekte aanzienlijke progressie in de eerste fase van een aanval op 3 september  1944. Heavy artilleriebeschietingen werden uitgevoerd op het vijandelijke doel door het Battalion versterkt met 2 batteries van een medium Battalion, startend op H-Hour.

September 5-12 Het 224th Field Artillery Battalion, directe ondersteunende artillerie van de 175th Infantry,werd ontheven van haar taak op 5 september 1944 om zich aan te sluiten bij een  special task force met de taak het schiereiland LE CONQUET  te bevrijden. Het 111th Battalion kreeg als taak de directe ondersteuning van de 175th Infantry plus een Battalion van de  115thInfantry.Er trad een bijzonder communicatie probleem op als gevolg van de directe ondersteuning van het Battalion aan 2 Battalions van de 116th Infantry, 2 Battalions van de 175th Infantry, 1 Battalion van de 115th Infantry en het  5th Ranger Battalion. Het problem werd opgelost door de installatie van 2 mobiele centrales , een van de  116th sector en een in de 175th sector. 65 miles draad was nodig voor de installatie. Radio’s van het personeel van andere eenheden waar het 111th Battalion mee samenwerkte werden afgesteld op onze frequenties.

Het 5th Ranger Battalion, verminderd met 2 companies, werd teruggetrokken op 7 september  1944 om zich aan te sluiten bij de  special task force die vocht op het schiereiland LE CONQUET. Een van de forward observers bleef bij de 2 companies wiens taak was te patrouilleren tussen de 116th sector en de kust.

Op 8 september  1944 ondersteunde dit Battalion de 175th Infantry in een aanval. Vooruitgang werd geboekt en de 1st Battalion 116th Infantry werd teruggetrokken en afgelost. De aanval werd voortgezet gedurende  de 2 volgende dagen en om 22.05 uur 10 september  1944 werd het 111th Battalion afgelost op de taak van directe ondersteuning van de  175th Infantry. Het 224th Field Artillery Battalion keerde terug naar hun gebruikelijke taak in de bevrijding van het schiereiland  LE CONQUET.

September 13-18 Op 13 September 1944 kreeg de 116th Infantry een nieuwe bestemming en het Battalion keerde terug naar de taak van directe ondersteuning. De aanval werd gecontinueerd tot het moment dat  er een officiële overgavedocument voor alle troepen ten westen van de PENFELD RIVIER werd ontvangen om 11.00 uur op 18 september  1944.
September 19 De 116th Infantry kreeg de taak van het uitvoeren van patrouilles in de stad RECOUVRANCE; het Battalion werd een Combat Team attachment.Om 17.45 uur op 19 september 1944 kwam het Battalion aan in een verzamelzone in de buurt van TY BAUL (800990, Map 2G/3) en werd teruggezet naar Artillery control om 20.00 uur op dezelfde dag.

Een totaal van 1.5586 missies met een total van 16.216 schoten werd afgevuurd in deze fase.

September 20-24 B. HERSTEL

Na de bevrijding van BREST werd de periode van 20-24 september 1944 gebruikt voor herstel, entertainment, en rust rest. Alle materiaal en uitrusting werd schoongemaakt, geinspecteerd en indien nodig gerepareerd in afwachting van inzet op een nieuw front.

September 25-28 C. BRETAGNE NAAR NEDERLAND

Op 25 september  1944 begon het 111th Battalion, als een Combat Team attachment aan een vierdaagse mars van BRETAGNE naar NEDERLAND. Het trok op als een colonne verdeeld in 5 eenheden.  De leidende groep passeerde de IP dagelijks om  7.45 uur en het Battalion bereikte de afgesproken gebieden in de buurt van RENNES, CHARTRES en ST. QUENTIN de late namiddag op de net genoemde locaties op respectievelijk 25, 26 en 27 september  1944. Om 19.15 uur op 28 september  1944 kwam aan in de verzamelzone bij  VALKENBURG, NEDERLAND (652513, Sheet 9) na het volbrengen van een  600 mile mars zonder incidenten. De grenzen van Frankrijk, België en Nederland werden overgestoken op deze laatste dag.

September 29-30 D. AANVAL OP DUITSLAND

Om 09.00 uur op 29 september  1944 keerde het 111th Battalion terug naar Division Artillery control en kreeg als missie toegewezen de directe ondersteuning van de 113th Cavalry Group (Mecz). Posities  ten zuiden van SITTARD (696949, Sheet 9) werden bezet en een eerste beschieting van een windmolen in de buurt van BREBEREN, DUITSLAND (774719, sheet 4) werd afgevuurd door de 2e sectie van B-Battery om 18.28 uur. Normale liaison en 2 verkennersgroepen  sloten  aan bij de eenheden van de 113th Cavalry Group.

Een totaal van 31 missies met een totaal aantal van 326 schoten werd afgevuurd tijdens deze fase.

 

OPMERKING:  in deze periode hadden de 111th  Field Artillery en de 29th Infantry Division gedurende bijna een week een COMMANDO Post in het dorp OIRSBEEK, NEDERLAND . Oirsbeek  was toen de woonplaats van Hub Hensgens, mijn vader.

Vijand Vijandelijke troepen aan het front waren die eenheden welke tegenover de 29th Division en de 113thCavalry Group stonden.Het Fort BREST was zwaar verdedigd door verschillende types en kalibers van artillerie ingegraven of opgesteld in versterkte posities. Gemotoriseerde wapens pasten de  ‘shoot and run’ tactiek toe vanuit dichtbij gelegen posities. Zware kustverdediging geschutten op vaste posities geplaatst werden ingezet tegen onze  grondtroepen en bij tegenstoot-missies. AA Batteries (Anti Aircraft/luchtafweer) werden gebruikt als veldgeschut,  incidenteel als artilleriekanon maar ook  in directe confrontaties met oprukkende Geallieerde  fronttroepen.

 

OPMERKING:  De Geallieerde legers maakten zo’n snelle opmars door Frankrijk, België en het zuiden van Limburg dat ze met een groot problem kwamen te zitten; de aanvoer van wapens, materialen, munitie en voorraden naar het frontgebied verliepen te langzaam vanwege de grote afstand van de havens in Frankrijk. Daardoor werden ze gedwongen een halt te roepen aan de opmars net voor de Duitse grens.Een klein gedeelte van het zuiden van Limburg (in het zuiden van Nederland) was bevrijd in de periode van 17-19 september  1944. De Duitse verdediging van het grensgebied was op dat moment niet echt sterk, plaatselijk zelfs erg zwak, zo kreeg ik in 2008 in persoonlijke gesprekken te horen van inwoners van Waldfeucht, Duitsland. De Duitse troepen in de grensstreek bestonden tot dat moment meestal uit oude soldaten, erg jonge tieners of gewondgeraakte soldaten van het Oostfront. De massaal uit Frankrijk en België  terugtrekkende Duitse troepen trokken verder Duitsland in naar de grote steden. Toen de Duitse legerleiding het stoppen van het Geallieerde front opmerkten grepen ze deze situatie aan om de grensstreek flink te versterken. Dat is een belangrijke reden waarom de bevrijding van de rest van de provincie Limburg nog lang op zich liet wachten tot voorjaar 1945.

Slachtoffers Deze maand:                            Officers/Enlisted Men

Killed In Action                                 01 / 01

Died Of Wounds                              00 / 00

Seriously Wounded In Action          00 / 02

Lightly Wounded In Action              00 / 01

Seriously Injured In Action              00 / 00

Lightly Injured In Action                   00 / 00

Missing In Action                             00 / 00

Totaal                                              01 / 04

Slachtofferstotaaloverzicht Totaal:                                  Officers/Enlisted Men

Killed In Action                                 07 / 21

Died Of Wounds                              02 / 05

Seriously Wounded In Action          04 / 21

Lightly Wounded In Action              05 / 24

Seriously Injured In Action              00 / 03

Lightly Injured In Action                  00 / 03

Missing In Action                            01 / 00

Totaal                                             19 / 77

Materiele verliezen (voertuigen, wapens)
  • 01 – ¼ Ton 4×4 Truck
Vervangingen Totaal ontvangen vervangers:

  • 04 Officers
  • 03 Enlisted Men
Onder-scheidingen Deze maand:             

Distinguished Service Cross                    00

Silver Star                                                01

Air medal                                                 01

Oak-Leaf cluster to Air medal                  02

Bronze Star                                              06

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star             01

Purple Heart                                            00

Onder-scheidingenTotaaloverzicht  Totaal:

Distinguished Service Cross                    01

Silver Star                                                 05

Air medal                                                  04

Oak-Leaf cluster to Air medal                   06

Bronze Star                                               47

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star               03

Purple Heart                                              23

Diversen A. Firing Records:

Een totaal van 1.617 missies met een totaal van 16.542 schoten werden afgevuurd tijdens de maand september 1944.

 

B. Battle Lessons:

Het plaatsen van de mobiele radiostations dicht bij de voorwaartse troepen is zeer efficient gebleken. Onmiddellijk na bezetting van een nieuwe positie worden een # 610 radio per Firing Battery en een # 608 radio van Battalion Headquarters aangesloten op de voorwaartse centrale. Zodra het noodzakelijk wordt een relay station tussen de Commando Post (CP) en een voorwaartse eenheid te gebruiken, wordt er contact gemaakt via de operator van de forward board en de installatie wordt dan onmiddellijk in werking gesteld. Op elk moment dat het telefoonverkeer in welke richting dan ook aktief is kan de operator het relaystation laten inschakelen als hij dat noodzakelijk acht.

Deze methode maakt het overbodig om deze installatie continue in werking te laten en maakt het mogelijk het relay station alleen in te zetten  zodra het noodzakelijk is.

us

September 1-3 A. CONTINUATION OF THE REDUCTION OF THE FORTRESS BREST

The VIII Corps continued the reduction of the fortress BREST with the 29th Division attacking from the West. The 111th Field Artillery Battalion, from a position occupied on 28 August 1944 South of ST. RENAN (860040, Map 2G/1), continued in direct support of the 116thInfantry.On September 1, 1944 an additional mission of direct support to the 5th Ranger Battalion attacking the coastal defenses along the South flank of the 116thInfantry was received. A liaison officer and 2 forward observer parties were assigned to the Ranger Battalion.Fort TOULBROCH (844952, Map 2g/1) was attacked by a platoon of Rangers on September 2, 1944 and after reaching their objective were forced to withdraw by a superior enemy force. Lt Van Cook, acting liaison officer, distinguished himself by going forward with the leading elements and adjusting artillery fire which saved the platoon from possible annihilation. The following day this Battalion supported a second attack and the Fort was reduced.The 116th Infantry made appreciable gains in the early stages of an attack on September 3, 1944. Heavy artillery fire was delivered on the regimental objective by this Battalion reinforced by 2 batteries of  a medium Battalion starting at H hour.

September 5-12 The 224th Field Artillery Battalion, direct support artillery of the 175th Infantry, was relieved on September 5, 1944 to join a special task force with the missions of reducing the LE CONQUET Peninsula. The 111th Battalion was assigned the mission of direct support to the 175th Infantry plus one Battalion of the 115thInfantry attached. Liaison officers from the normal direct support battalions remained with their respective infantry battalions; forward observers were furnished by this unit.A special communications problem was presented as a result of this Battalion being in direct support of 2 Battalions of the 116th Infantry, 2 Battalions of the 175th Infantry, 1 Battalion of the 115th Infantry and the 5th Ranger Battalion. The problem was solved by the installation of 2 forward switching centrals, one of the 116th sector and the second in the 175th sector. Sixty-five miles of wire was required for the installation. Radios of the personnel of other units working with the 111thBattalion were tuned to our frequencies.The 5th Ranger Battalion, less 2 companies, was withdrawn on September 7, 1944 to join the special task force fighting on the LE CONQUET Peninsula. One forward observer remained with the 2 companies whose missions was to maintain patrols between the 116thsector and the coast.On September 8, 1944 this Battalion supported the 175th Infantry in an attack. Progress was made and the 1st Battalion 116th Infantry was pinched out and relieved. The attack continued during the succeeding 2 days and at 22.05 hours September 10, 1944 the 111th Battalion was relieved of the mission of direct support to the 175th Infantry. The 224th Field Artillery Battalion resumed its normal mission upon the liberation of the LE CONQUET Peninsula.
September 13-18 On September 13, 1944 the 116th Infantry was recommitted and this Battalion reverted to the mission of direct support. The attack was continuous until a formal NOTE OF SURRENDER OF ALL FORCES West of the PENFELD RIVER was received at 11.00 hours on September 18, 1944.
September 19 The 116th Infantry was assigned the mission of maintaining patrols in the city of RECOUVRANCE; the Battalion became a Combat Team attachment. At 17.45 hours on September 19, 1944 the Battalion closed in an assembly area near TY BAUL (800990, Map 2G/3) and reverted to Division Artillery control at 20.00 hours the same date. A total of 1.5586 missions with an expenditure of 16.216 rounds were fired this phase.
September 20-24 B. REHABILITATION BREST having liberated, the period 20-24 September 1944 was utilized for rehabilitation, entertainment, and rest. All material and equipment was cleaned and inspected and necessary repairs made prior to commitment to a new front.
September 25-28 C. BRITTANY TO HOLLAND

On September 25, 1944 the 111th Battalion, as a Combat Team attachment, began a four-day march from BRITTANY to HOLLAND. The Battalion marched as one serial and in 5 march units. The leading march unit crossed the IP daily at 7.45 hours and the Battalion closed in staging areas in vicinity of RENNES, CHARTRES and ST. QUENTIN in the late afternoon at the above locations on September 25, 26 and 27, 1944 respectively. At 19.15 hours on September 28, 1944 the Battalion closed in an assembly area near VALKENBURG, HOLLAND (652513, Sheet 9) having completed a 600 mile march without incident. The frontiers of France, Belgium and Holland were crossed on the final date.

September 29-30 D. ATTACK ON GERMANY

At 09.00 hours on September 29, 1944 the 111th Battalion reverted to Division Artillery control and was assigned the mission of direct support to the 113th Cavalry Group (Mecz). Positions were occupied |South of Sittard (696949, Sheet 9) and the first round of a registration on a wind mill in vicinity of BREBEREN, GERMANY (774719, sheet 4) was fired by the second section of B-Battery at 18.28 hours. Normal liaison and two forward observer parties per unit joined the units of the 113thCavalry Group.A total of 31 missions with an expenditure of 326 rounds was fired this phase.

NOTE: During this period the 111th FA and the 29th Infantry Division had a COMMANDO Post in the village OIRSBEEK, NETHERLANDS for almost a week.  Oirsbeek  was the hometown of Hub Hensgens, my father.

Enemy Forces Enemy Forces on the front were those units which opposed the 29th Division and the 113thCavalry Group.The Fortress BREST was heavily defended by various types and calibers of artillery dug-in or emplaced in heavenly fortified positions. Self-propelled guns employing the ‘shoot and run’ tactics from close-in positions were present. Heavy coast defense guns permanently emplaced were employed against our ground troops and on counter-battery missions. AA Batteries (Anti Aircraft/FLAK) were employed as field pieces, occasionally firing time fire over our front line elements, and in some instances were used as direct fire weapons.

NOTE: The Allied Forces made such a quick progress that there was a big problem getting new equipment, arms, ammunition and supplies to the front lines; they had to stop just before the German border. A part of Limburg in the South of the Netherlands was liberated in the period of September 17 to 19, 1944. German defense at the border was not strong at that time, according stories some German citizens of Waldfeucht, Breberen told me in 2008. The German troops in the borderline were most times built up with older soldiers, very young ‘children’ or wounded soldiers from the East front. The troops who came back from the front in France were moving deeper into Germany to the bigger cities. When the Germans noticed the Allied troops did stop at the Dutch-German border they had the opportunity to enforce the defense. That’s an important reason why the liberation of the rest of the province Limburg and the rest of The Netherlands  took so long.

Casualties This month:                              Officers/Enlisted Men

Killed In Action                                 01 / 01

Died Of Wounds                              00 / 00

Seriously Wounded In Action          00 / 02

Lightly Wounded In Action              00 / 01

Seriously Injured In Action              00 / 00

Lightly Injured In Action                   00 / 00

Missing In Action                            00 / 00

Total                                               01 / 04

Casualties Accumulative total:                  Officers/Enlisted Men

Killed In Action                                 07 / 21

Died Of Wounds                             02 / 05

Seriously Wounded In Action          04 / 21

Lightly Wounded In Action              05 / 24

Seriously Injured In Action              00 / 03

Lightly Injured In Action                  00 / 03

Missing In Action                            01 / 00

Total                                               19 / 77

Losses vehicles, equipment
  • 01 – ¼ Ton 4×4 Truck
Replacements Total replacements received were:

  • 04 Officers
  • 03 Enlisted Men
Awards
This month:              

Distinguished Service Cross                    00

Silver Star                                                01

Air medal                                                 01

Oak-Leaf cluster to Air medal                  02

Bronze Star                                             06

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star             01

Purple Heart                                            00

Awards Accumulative total:

Distinguished Service Cross                    01

Silver Star                                                05

Air medal                                                  04

Oak-Leaf cluster to Air medal                   06

Bronze Star                                              47

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star              03

Purple Heart                                             23

Miscellaneous A. Firing Records:

A Total of 1.617 missions with an expenditure of 16.542 rounds were fired during the month of September 1944.B. Battle Lessons:The practice of locating radio sets in vicinity of the forward switching central to serve as relay stations has been found to be advantageous. Immediately upon occupation of a position one # 610 radio per firing battery and one # 608 radio from Battalion Headquarters are dispatched to the forward switching central. When it becomes necessary to use a relay station between the CP and a forward party, contact is made through the operator at the forward board and the set is immediately put into operation. At any time when telephone communications is out in either direction from  the forward board the operator can readily notify the relay station operator to put his set into operation.

This practice eliminates the necessity of the set being in continuous operation and also expedites the installation of a relay station when found necessary.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>