July 1944

nl

Juli 1-10 Verdediging van de hoge delen, Hill 120, ten noorden van St. André de l’Epine 

Het 111th Battalion bleef in directe koppeling tot het 116th Infantry Regiment ter verdediging van de hoge delen, Hill 120, ten noorden van St. André de l’Epine, welke veroverd werd op 20 juni 1944. De activiteiten van het Battalion gedurende de periode 1 tot 10 juli bestond voornamelijk uit beschietingen van het front voor de 116th Infantry sector, met uitzondering van de volgende noemenswaardige acties:

 • 2 juli, 1944:

Om tactische redenen werd het Battalion verplaatst van posities oostelijk van St. Clair-sur-l’Elle naar posities noordwestelijk van Couvains; dit ter voorbereiding op een aanval om de hoge gebieden oostelijk van St. Lo te veroveren. De Duitsers voerden tijdens deze verplaatsing een aanval uit in de rechter flank van het 116th Infantry Regiment. “A” en “C” battery verplaatsen zich als eerste van de 111th FA; nadat zij zich geinstalleerd hadden en tot actie konden overgaan verplaatste zich de rest van de 111th FA. De Duitse aanval werd afgeslagen.

 • 4 juli, 1944:

In het kader van de viering van Independence Day  vuurde het Battalion salvo’s af om 12.00 uur. Een persfotograaf maakte een opname van dit gebeuren bij de kanonnen van de “A” Battery. Deze foto verscheen in talrijke kranten en magazines door de hele Verenigde Staten.

 • 7 juli, 1944:

Het Battalion deed mee aan afleidingsmanoeuvres ter voorbereiding, afgevuurd op het front voor de Division, beginnende om 04.15 uur en gecoördineerd met een artillerie voorbereiding voorafgaande aan een aanval door de 30th Division op de rechter flank.

Juli 11-18 De aanval op St. Lo

Op 11 juni, 1944 startte de 29th Infantry Division met een gecoördineerde aanval om de hoge gebieden uitkijkend op St. Lo te veroveren. Het 116thInfantry Regiment (versterkt) viel aan vanuit posities noordelijk van St. André de l’Epine met als eerste doel de gebieden “C”, “D” en “H” te veroveren (Hills 150 en 147).Een uitgebreid Artillerie plan werd voorbereid en uitgevoerd voorafgaande aan de aanval met 100 missies ter ondersteuning van de aanval. Het merendeel van deze Artillerie missies kwam terecht op de heggen en verzonken holle wegen in lijnen liggende voor de frontlinie van de Infantry Division. Dit had als resultaat dat de Infanterie continue Artillerie beschietingen 100 tot 200 yards voor hun frontlinie als ondersteuning had.

 • 11 juli, 1944 om 06.00 uur werden de eerste Artillerie beschietingen als voorbereiding afgevuurd. Het Battalion vuurde in totaal 9 missies af ter voorbereiding met een totaal van 278 schoten.
 • 11 juli, 1944: ondersteuning van de aanval.  Het Battalion vuurde in totaal 3.117 schoten op deze dag als directe ondersteuning van de aanval in dit gebied met de moeilijkheid van de hagen en holle wegen; deze artillerie ondersteuning bleek uiteindelijk van grote waarde bij aanvallen in dit type terrein.
 • 12 – 18 juli, 1944. De aanval werd gecontinueerd tijdens deze periode en het Battalion bleef actief als directe ondersteuning van het 116th Infantry Regiment in hun aanval op posities rond en in de stad Martinsville. Op 14 juli werd als een tactische zet het Batallion verplaatst naar nieuwe positie in de buurt van St. André de l’Epine; deze positie was dichter bij de frontlinie (op mortierafstand). Op 17 juli was het Battalion succesvol met het verslaan van de Duitse tegenval op het 116th Infantry Regiment. De Cub Planes, verkenningsvliegtuigjes, werden intensief gebruikt gedurende de gehele aanval op St. Lo als verkenningspost.  Tevens werden ze enkele malen ingezet om het noodzakelijke bloedplasma te droppen bij de fronteenheden welke afgesneden waren van de achterhoede bevoorrading. Deze vliegtuigjes stelden zich voortdurend kwetsbaar op door zich bloot te geven aan vijandelijk vuur.  Het Battalion vuurde 489 missies af met een totaal van  11.684 schoten  gedurende de periode 11 tot en met 18 juli 1944 met als resultaat de bevrijding van St. Lo.
Juli 19-23 Algemene ondersteuning van de 35th Division:

Na de bevrijding van St. Lo door de 29th Infantry Division was het Battalion relieved en werd het toegewezen als algemene ondersteuning aan de 320th Infantry van de 35th Division; ze dienden als versterking van de beschietingen door het 224th Field Artillery Battalion welke als doel hadden de directe ondersteuning van verdediging van positie “D” door de 320thInfantry.

 • 20 juli, 1944:

Het Battalion verplaatse zich vanuit de positie zuidelijk van St. André de l’Epine naar een nieuwe positie in de buurt van Belle Fontaine.

 • In de periode van 19 tot en met 23 juli 1944 werden geen missies afgevuurd.
Juli 23-27 Algemene ondersteuning van 2nd Division:

 • Een tactische verplaatsing werd opgedragen en uitgevoerd op 23 juli 1944 vanuit de posities bij Belle Fontaine naar nieuwe posities in de buurt van Couvains.
 • Om 09.30 uur op 24 juli 1944 werd het Battalion toegewezen aan de missie ter versterking van de beschietingen door het 38th Field Artillery Battalion, 2nd Division, V Corps. Een aantal missies warden afgevuurd tijdens deze koppeling.
 • Deze missie werd afgesloten om 22.00 uur op 27 juli 1944, nadat er een telegram ontvangen werd van de Commanding General, 29th Division artillery; in dit telegram werd het Battalion tijdelijk op non-actief gezet. Voorbereidingen werden getroffen om samen met de 29th Infantry Division op te marcheren naar het gebied zuidelijk van St. Lo op 28 juli 1944.
Juli 28-31 Herbestemming van de Division:

 • 28 juli, 1944:

De 29th Infantry Division marcheerde zuidwaarts in 2 colonnes door St. Lo. Het Battalion marcheerde als onderdeel van het 116th Infantry Regiment via route Y, passeerde het IP  om 19.21 uur en arriveerde op hun bestemming in de buurt van Brioult om 00.20 uur op 29 juli 1944.

 29 juli, 1944:

Verkenningen werden afgerond kort na daglicht en het betrekken van de positie in de nabijheid van Le Mesnil Herman was afgerond om 11.30 uur. Het Battalion vormde weer de directe ondersteuning van het 116th Infantry Regiment dat oprukte naar het zuiden. Om 23.00 uur waren de stellingen van het Battalion doelwit van een vijandelijke aanval met als gevolg 1 slachtoffer in “C” Battery.

 • 30 juli, 1944:

Om 5.00 uur volgde een 2e luchtaanval waarbij Service Battery het voornaamste slachtoffer was. Verliezen van deze aanval waren als volgt:

 • Personeel: 3
 • Materiaal: 5  2 ½ ton 6×6 ammunition  trucks

5  M10 trailers werden vernietigd met een totaal verlies van 1.000 granaten van 105mm munitie. Andere voertuigen en munitie warden in veiligheid gebracht door ze te verplaatsen naar veilige gebieden.

 • 31 juli, 1944:

Van 01.15 tot 01.50 uur was de positie van het Battalion nog eens doelwit van een luchtaanval met de volgende verliezen en schade:

 • Personeel: 3
 • Materaal: 1  2 ½ ton 6×6 ammunition truck (Battery “A”)

Het Battalion keerde terug naar Division Artillery Control om 08.00 uur. Een Artillerie voorbereiding werd afgevuurd voor de frontlinie van het 116th Infantry Regiment voorafgaande aan de aanval op Moyen; de aanval was uiteindelijk niet succesvol.

 

In totaal werden er 826 missies gevuurd gedurende de maand juli met een totaal van 17.189 schoten.

Vijand A. Grondtroepen:

 1. Vijandelijke grondtroepen aan het front naar en tijdens de bevrijding van St. Lo bestonden voornamelijk uit het 8th Para Regiment, 9th Para Regiment en onderdelen van een  Engineer Battalion; al deze groepen waren onderdeel van de  3rd Para Division.
 2. Vijandelijke troepen ten zuiden van St. Lo bestonden uit het 304th Regiment van de 2nd Panzer Division en een Battle Group bekend onde de naam “Kampfgruppe Kentner”, welke bestond uit overblijfselen van de 256th and 353rd Infantry Divisions.
 3. Vijandelijke Artliiery werd meer aktief, maar bestond voornamelijk uit individueel opererende self-propelled guns. Enkele gezamelijke acties door artillerie werden waargenomen tijdens deze periode. Het vuren was nogal krampachtig en gebeurde voornamelijk op de 1e vuurlinie, het front; het reffen in de achterhoede gebeurde in veel mindee mate. Geen van deze artilleriegroepen was ervaren genoeg, alhoewel era f en toe toch enkele granaten binnen het Battalion geboed vielen.

B. Air Force/Luftwaffe:

Drie nacht bombardementen werden door de Luftwaffe uitgevoerd met als gevolg de nodige personele en materiële schade.

Slachtoffers Deze maand:                                  Officers/Enlisted Men

Killed In Action                                 00 / 04

Died Of Wounds                              02 / 02

Seriously Wounded In Action          03 / 07

Lightly Wounded In Action              04 / 08

Seriously Injured In Action              00 / 01

Lightly Injured In Action                  00 / 00

Missing In Action                            00 / 00

Totaal                                             09 / 22

Slachtoffers

totaaloverzicht

Totaal:                                  Officers/Enlisted Men

Killed In Action                                 04 / 16

Died Of Wounds                              02 / 04

Seriously Wounded In Action          04 / 16

Lightly Wounded In Action              05 / 19

Seriously Injured In Action              00 / 03

Lightly Injured In Action                   00 / 01

Missing In Action                             01 / 00

Totaal                                              16 / 59

Materiele verliezen (voertuigen, wapens)
 • 06 – 2 ½ Ton 6×6 Trucks
 • 05 – M10 Trailers
Vervangingen Totaal ontvangen vervangers:

 • 07 Officers
 • 04 Enlisted Men
Onder-scheidingen Deze maand:            

Distinguished Service Cross                    00

Silver Star  (posthumously)                      01

Air medal                                                  03

Oak-Leaf cluster to Air medal                   01

Bronze Star                                              22

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star              00

Purple Heart (personnel evacuated

not included)                                             04

Onder-scheidingen

Totaaloverzicht

Totaal:

Distinguished Service Cross                    00

Silver Star                                                 01

Air medal                                                  03

Oak-Leaf cluster to Air medal                   01

Bronze Star                                              30

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star             00

Purple Heart (personnel evacuated

not included)                                            07

Diversen De piloten van de Cub Planes ontvingen Air Medals en Oak-Leave clusters bij de Air Medal voor de gedane missies als artillerie observant en Liaison piloot.Een brief van aanbevelingen en lof werd ontvangen van de Commanding General, XIX Corps op 20 juli  1944.

us

July 1-10 Defense of High Ground, Hill 120, North of St. Andrë de L’Epine

The 111th FA Battalion continued in direct support of the 116th Infantry defending the high ground, Hill 120, North of St. André de L’Epine which had been seized on June 20, 1944. The action of this Battalion for the period of July 1 to July 10 consisted mainly of harassing and defensive fires in front of the 116thInfantry sector with exception of the following instances worthy of note:

 • July 2, 1944:

A tactical displacement was ordered and executed from positions East of St. Clair-sur-L’Elle to positions Northwest of Couvains in preparation for an attack to seize the high ground East of St. Lo. An attack was launched by the enemy in the right sector of the 116th Infantry Regiment during this displacement. “A” and “C” Battery had completed occupation of the new position, registered  and taken over the defensive mission. The remainder of the Battalion then displaced. The attack was repulsed.

 • July 4, 1944:

In commemoration of independence day a Battalion volley was fired at 12.00 B hours. An associated Press photographer recorded the incident by photographing the action of a gun section of “A” Battery. The picture appeared in numerous papers throughout the united States .

 • July 7, 1944:

The Battalion participated in a false diversionary preparation, fired in front of the Division, beginning at 04.15 B hours and coordinated with an artillery preparation prior to an attack by the 30th Division on the right.

July 11-18 St. Lo offensive

On June 11 1944 the 29th infantry Division launched a coordinated attack to seize the high ground overlooking St. Lo. The 116thInfantry Regiment (reinforced) attacked from positions North of St. André de L’Epine with the initial mission of seizing objections “C”, “D” and “H” (Hills 150 and 147).An elaborate artillery plan was prepared including a preparation prior to the attack and 100 call missions for support during the attack. Most of the call missions were battery concentrations plotted on the hedgerows and sunken roads in successive bands or lines along the axis of the infantry advance. This enabled the advancing infantry to have almost continuous artillery fire from 100 to 200 yards in front of them.

 • July 11, 1944 at 06.00B hours the initial rounds of the artillery preparation were fired. The Battalion fired a total of 9 missions in the preparation with an expenditure of 278 rounds.
 • July 11, 1944: supporting the attack. The Battalion fired a total of 3117 rounds this date as a direct support to the attack in the area with the difficulty of hedgerows; this artillery support  proved to be of great value in this type of terrain.
 • July 12-18, 1944. The attack was continued throughout this period and the Battalion remained in direct support to the 116th Infantry Regiment in their attack to objectives near and the town itself of Martinsville. On July 14 a tactical displacement was executed to a new position in  vicinity of St. André de l’Epine ; this position was closer to the front line (in mortar range). On July 17 the Battalion was successful in defeating the enemy during their counterattack to the 116th Infantry Regiment. The Cub Planes were used extensively throughout the attack on ST. Lo and on 2 occasions they dropped much-needed blood plasma to the Battalions cut off , exposing themselves on both occasions to heavy machine gun and small arms fire. The Battalion fired 489 missions with a total expenditure of 11.684 rounds during the period July 11 to 18, 1944, which concluded with the liberation of St. Lo.
July 19-23 General support of 35th DivisionSt. Lo having been liberated by the 29th Division, the 116th Infantry was relieved and this Battalion was assigned the mission of general support to the 320th Infantry of the 35th Division, reinforcing the fires of the 224th Field Artillery Battalion which was in direct support of the 320thInfantry, defending objective “D”.

 • July 20, 1944:

The Battalion displaced by infiltration to a position in the vicinity of Belle Fontaine from the positions south of St. André de L’Epine

 • No missions were fired during the period of July 19 to 23 1944 other than registration.
July 23-27 General support of 2ndDivision

 • A tactical displacement was ordered and executed on July 23 1944 from positions near Belle Fontaine to new positions in the vicinity of Couvains.
 • At 09.30 B Hours on July 24, 1944 the Battalion was assigned the mission of reinforcing the fires of the 38th Field Artillery Battalion, 2nd Division, V Corps. A few missions were fired during this attachment.
 • This mission was terminated at 22.00 B hours on July 27, 1944 when a message was received from the Commanding General, 29th Division artillery, ordering this Battalion on a non-operational status. Preparations were initiated to march with the 29th Division to position areas South of St. Lo on July 28, 1944.
July 28-31 Division re-committed

 • July 28, 1944:

The 29th infantry Division marched South in 2 columns through St. Lo. The Battalion marched as a 116th Infantry Regiment attachment on route Y, passed the IP at 19.21 B hours and closed in position areas vicinity of Brioult at 00.20 B hours on July 29, 1944.

 • July 29, 1944:

Reconnaissance was completed shortly after daylight and occupation of positions in vicinity of Le Mesnil Herman was completed at 11.30 B hours. The battalion mission was direct support of the 116th Infantry Regiment then advancing to the South. At 23.00 B hours the Battalion area was subjected to an enemy attack resulting in 1 casualty in “C” Battery.

 • July 30, 1944:

At 05.00 B hours a second aerial attack was launched, Service Battery area receiving the major portion. Casualties resulting from the above attack were as follows:

 • Personnel: 3
 • Material: 5  2 ½ ton 6×6 ammunition  trucks

5  M10 trailers destroyed with an additional loss of 1.000 rounds of 105mm ammunition. Other vehicles and ammunition was saved by moving them to a other save location

 • July 31, 1944:

From 01.15B hours to 01.50B Hours the Battalion area was subjected to another aerial attack with the following casualties and damage:

 • Personnel: 3
 • Material: 1  2 ½ ton 6×6 ammunition truck (Battery “A”)

The Battalion returned to Division Artillery control at 08.00B hours. An artillery preparation was fired in front of the 1st Battalion of the 116th Infantry Regiment prior to an attack on Moyen; the attack was unsuccessful.

 

A total of 826 missions were fired during the month of July with a total expenditure of 17. 189 rounds.

Enemy
 1. Ground Troops:
 1. Enemy ground troops on the front up to and including the liberation of St. Lo consisted mainly of the 8th Para Regiment, 9th Para Regiment and elements of an Engineer Battalion, all of which were elements of the 3rd Para Division.
 2. Enemy troops encountered south of St. Lo consisted of the 304th Regiment of the 2nd Panzer Division and a Battle Group known as The Kampfgruppe Kentner which was made up of remnants of the 256th and 353rd Infantry Divisions.
 3. Enemy Artillery became more active but consisted mainly of self-propelled guns operating individually. A few battalions concentrations were noted during the period. Firing was still spasmodic, generally on front line positions; that received in rear areas was interdiction and harassing fires. No counter battery was experienced although some rounds did fall occasionally within the battalion area.

 

 1. Air Force/Luftwaffe:

Three night bombing attacks by the Luftwaffe resulted in some casualties and damage.

Casualties This month:                                                Officers/Enlisted Men

Killed In Action                                 00 / 04

Died Of Wounds                             02 / 02

Seriously Wounded In Action         03 / 07

Lightly Wounded In Action             04 / 08

Seriously Injured In Action             00 / 01

Lightly Injured In Action                 00 / 00

Missing In Action                           00 / 00

Total                                              09 / 22

Casualties Accumulative total:                                  Officers/Enlisted Men

Killed In Action                                 04 / 16

Died Of Wounds                              02 / 04

Seriously Wounded In Action          04 / 16

Lightly Wounded In Action              05 / 19

Seriously Injured In Action              00 / 03

Lightly Injured In Action                   00 / 01

Missing In Action                             01 / 00

Total                                                16 / 59

Losses vehicles, equipment
 • 06 – 2 ½ Ton 6×6 Trucks
 • 05 – M10 Trailers
Replacements Total replacements received were:

 • 07 Officers
 • 04 Enlisted Men
Awards This month:             

Distinguished Service Cross                    00

Silver Star  (posthumously)                     01

Air medal                                                 03

Oak-Leaf cluster to Air medal                 01

Bronze Star                                            22

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star             00

Purple Heart (personnel evacuated

not included)                                            04

Awards Accumulative total:

Distinguished Service Cross                    00

Silver Star                                                01

Air medal                                                 03

Oak-Leaf cluster to Air medal                 01

Bronze Star                                             30

Oak-Leaf Cluster to Bronze Star             00

Purple Heart (personnel evacuated

not included)                                            07

Miscellaneous The pilots of the Cub Planes received Air Medals and Oak-Leave clusters to the Air Medal for missions completed as artillery observers and Liaison pilots. A letter of commendation was received from Commanding general, XIX Corps on July 20, 1944.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>